Harrastamisen Suomen malli

Lasten ja nuorten harrastamisen malli tuo harrastukset koulupäivän yhteyteen. Oppilaat voivat löytää kerhojen avulla itseään kiinnostavan harrastuksen matalalla kynnyksellä.

Harrastamisen Suomen mallin kerhot 2023

Harrastamisen Suomen malli on toimintamalli, jonka tavoitteena on tehdä jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdolliseksi mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoima laaditaan joka lukuvuosi lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. Lukuvuoden 2023–2024 harrastustoivekysely toteutettiin kouluissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 179 sodankyläläistä oppilasta.

Harrastustoiveiden vaihtelevuuden vuoksi harrastuskerhot järjestetään niin sanottuina monitaide- ja monilajikerhoina. Näin oppilaat saavat tutustua sekä kokeilla useita eri taide- ja liikuntalajeja.

Kerhoja ohjaavat eri alojen ammattilaiset, kuten opettajat, seurojen valmentajat ja taiteen ammattilaiset. Kerhojen pitäminen on myös niitä ohjaaville seuroille hyvä keino tuoda omaa toimintaansa näkyväksi lapsille ja nuorille.

 

Miten kerhoihin pääsee mukaan?

Harrastekerhot alkavat heti koulupäivän jälkeen ja jatkuvat säännöllisesti kerran viikossa lukuvuoden ajan, syyskuun alusta toukokuun loppuun. Harrastekerhoja järjestetään Sodankylän kunnan kaikissa kouluissa (Tähtikunnan koulu kirkonkylällä sekä kyläkoulut Vuotsossa, Torvisessa ja Järvikylissä).

Ilmoittaudu kerhoihin täällä: Sodankylän vapaa-ajan palvelut

 

Harrastamisen Suomen mallin kerhot Sodankylässä syksyllä 2023

Tähtikunnan koulu

 • Polkupyörän rassauskerho
 • Monitaidekerho (alakoulu)
 • Ilmaisutaidon kerho (yläkoulu)
 • Kiipeilykerho (alakoulu)
 • Kiipeilykerho (yläkoulu)
 • Lautapelikerho (alakoulu)
 • Punttikerho (yläkoulu)
 • Sählykerho (4-6 lk)
 • Koriskerho (yläkoulu)

Torvisen koulu

 • Monitaidekerho
 • Kokkikerho

Järvikylät

 • Kokkikerho
 • Liikuntakerho
 • Monitaidekerho

Vuotso

 • Monitaidekerho

Sodankylän harrastamisen Suomen mallia koordinoi

Jonna Riikonen
nuoriso-ohjaaja
puh. 040 482 6511
jonna.riikonen@sodankyla.fi