Harrastamisen Suomen malli

Tähtikunnan lasten ja nuorten harrastamisen malli tuo harrastukset koulupäivän yhteyteen. Oppilaat voivat löytää kerhojen avulla itseään kiinnostavan harrastuksen matalalla kynnyksellä. Kerhoja ohjaa eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, seurojen valmentajat sekä taiteen ammattilaiset. Kerhojen pitäminen on myös niitä ohjaaville seuroille hyvä keino tuoda omaa toimintaansa näkyväksi lapsille ja nuorille.

Toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa tasapuolisesti jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa sekä maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoima sekä tarjonta järjestetään lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. Harrastustoiveiden vaihtelevuuden vuoksi harrastuskerhot järjestetään niin sanottuina monitaide- ja monilajikerhoina, näin oppilaat saavat tutustua sekä kokeilla useita eri taide- ja liikuntalajeja.

Miten kerhoihin pääsee mukaan?

Harrastekerhot alkavat heti koulupäivän jälkeen ja jatkuvat säännöllisesti kerran viikossa lukuvuoden ajan, syyskuun alusta toukokuun loppuun. Lukuvuoden 2022-2023 kerhoihin ilmoittautuminen alkaa elokuussa, kun koulut alkavat. Kerhoihin ilmoittautumisesta tiedotetaan syksyllä kouluilla sekä kunnan verkkosivujen kautta.

Tähtikunnan lasten ja nuorten harrastamisen mallin mukaiset kerhot lukuvuonna 2022-2023:

  • Vaalajärven koulu: kokkikerho ja liikuntakerho
  • Torvisen koulu: monitaidekerho ja liikuntakerho
  • Vuotson koulu: monitaidekerho ja liikuntakerho
  • Järvikylien koulu: liikuntakerho ja bändikerho
  • Tähtikunnan koulu: käsityö- ja kuvataidekerho, lautapelikerho, kokkikerho, polkupyörän rassauskerho, monilajikerho (liikunta), ilmaisutaito, kiipeilykerho, hiihtokerho ja mediakerho