Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tärkein tehtävä

Sodankylässä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työtä eli HYTETU-työtä ohjaa hyvinvointi- ja sivistyslautakunta. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään monin eri tavoin.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteena on asukkaiden terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Tämä ennaltaehkäisevä työ on kunnan tärkeimpiä tehtäviä, ja se pohjautuu kuntalakiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin.

 

HYTETU-työ Sodankylän kunnassa

Sodankylän kunnassa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työtä eli HYTETU-työtä ohjaa hyvinvointi- ja sivistyslautakunta. Valtuustokausittainen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma määrittelee hyvinvointityölle painopisteet, joita arvioidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa.

Kunnassa toimii kunnan sisäinen hyvinvointityöryhmä sekä laaja hyvinvointifoorumi, joka koostuu Sodankylän kuntalaisille tärkeistä hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäjistä ja toimijoista.

Hyvinvointikoordinaattori huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Tärkeitä kunnan kumppaneita hyvinvointityössä ovat muun muassa hyvinvointialue, järjestöt, seurat, seurakunta ja yritykset.

 

Monenlaista hyvinvointityötä

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään kunnassa monin eri tavoin. Liikuntapalvelujen ryhmäliikuntatunnit ja liikuntaneuvonta tai lasten ja nuoret maksuttomat harrastuskerhot ja eri ikäisille suunnatut kulttuuritapahtumat ovat tuttuja toimenpiteitä edistää asukkaiden hyvinvointia.

Myös esimerkiksi kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kautta edistetään kuntalaisten hyvinvointia, kun elin- ja toimintaympäristöstämme suunnitellaan turvallista, terveellistä, viihtyisää, ja eri väestöryhmien, kuten lasten, ikäihmisten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävää.

Hyvinvoinnin edistäminen on myös tuen tarjoaminen vaikeasti työllistyville, järjestöjen toimintamahdollisuuksista huolehtiminen, kotouttaminen sekä asukkaiden kuuleminen.

 

HYTETU kunnassa