Nuorten palvelut

Nuorille suunnattuja sosiaali- ja terveyspalveluita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, koulukuraattorit, nuorisotyö sekä nuorille tarjottavat kesätyöt. Moniammatillinen yhteistyö on perustana Sodankylässä tehtävälle nuorisotyölle.

 

Päivitetty: 29.1.2019 16:14

No content found

No content found