Nuorten palvelut

Nuorille suunnattuja sosiaali- ja terveyspalveluita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, koulukuraattorit, etsivä nuorisotyö sekä nuorille tarjottavat kesätyöt. Moniammatillinen yhteistyö on perustana Sodankylässä tehtävälle nuorisotyölle.

 

Päivitetty: 26.4.2017 13:07

 Ajankohtaista

No content found

No content found

No content found