Nuorten palvelut

Nuorille suunnattuja sosiaali- ja terveyspalveluita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, koulukuraattorit, etsivä nuorisotyö sekä nuorille tarjottavat kesätyöt. Moniammatillinen yhteistyö on perustana Sodankylässä tehtävälle nuorisotyölle.

 

Päivitetty: 15.1.2016 13:14

No content found

No content found