Nuorten palvelut

Nuorille suunnattuja sosiaali- ja terveyspalveluita ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, koulukuraattorit, nuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä nuorille tarjottavat kesätyöt. Moniammatillinen yhteistyö on perustana Sodankylässä tehtävälle nuorisotyölle.

 

Päivitetty: 22.6.2021 17:45

No content found

No content found