Vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen

Hyvinvointi, taustakuva.png

Mitä hyvinvointi oikein on? Hyvinvoinnin käsite on laaja ja kunnan tekemää hyvinvointityötä voi olla vaikea hahmottaa. Kunta tekee hyvinvointityötä kuntalain perusteista käsin: kunnan tulee edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa, sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunnan tehtävänä on siis tukea asukkaidensa mahdollisuutta voida hyvin. Jokainen kuntalainen voi kuitenkin itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa kaikista eniten. Hyvinvoinnin peruspilarit ovat liikunta, ruokavalio, uni, mielen hyvinvointi, turvallisuus, sekä päihteettömyys. 

Liikunta

Liikkuminen vapaa-ajalla pitää sekä kropan että mielen kunnossa. 2000-luvun työelämässä istumatyö on tuttua monelle ja liikkuminen painottuu vapaa-aikaan. Miten ja minkä verran meidän tulisi siis liikkua, jotta voisimme hyvin? UKK-instituutti on julkaissut terveysliikuntasuositukset eri-ikäisille suomalaisille. Ohjeet on helposti luettavissa liikuntapiirakasta, joka kertoo minkälaista liikuntaa ja kuinka kauan meidän tulisi viikottain harjoittaa, pysyäksemme kunnossa. 

UKK-instituutti on julkaissut myös Liikutko tarpeeksi – istutko liikaa  –testin, jonka avulla voit testata itse, saatko tarpeeksi liikuntaa päivässä, onko istuminen haitta terveydellisesti ja kuinka sinun tulisi kehittää liikkumistasi. Testi sopii kaikille perusterveille suomalaisille. 

Kun liikunta kärpänen sitten puraisee, on Sodankylässä hyvät mahdollisuudet liikkua sekä ulkona, että sisällä. Lisätietoja liikuntapaikoistamme ja kunnan tarjoamista liikuntamahdollisuuksista löydät vapaa-aikapalveluiden sivuilta.  

Ruokavalio 

Terveellinen ruokavalio ehkäisee sairauksia ja nostaa sekä fyysistä, että henkistä hyvinvoinnin tilaa. Suomen Ruokavirasto on antanut valtakunnan viralliset ravitsemussuositukset. Ravitsemussuositukset muuttuvat elintapojen ja kansanterveystilanteen muuttuessa, sekä uuden tutkimustiedon karttuessa. Perusohjeena hyvinvointia tukevaan syömiseen on edelleen lautasmalli. Ravitsemussuositukset perustuvat laajoihin ravitsemuksellisiin tutkimuksiin ja vaihtelevat esimerkiksi eri ikä-luokkien kesken. Ikäluokkien lisäksi viralliset ravitsemussuositukset on laadittu esimerkiksi myös vegaaneille, erityisruokavaliota noudattaville, sairaalapotilaille sekä raskaana oleville ja imettäville. 

Uni 
Toiset meistä nukahtavat koska vain ja missä vain, toiset voivat vain haaveilla hyvistä ja riittävistä yöunista. Unen tarve on yksilöllinen, mutta sopivana lepoaikana aikuisille pidetään 7-8 tuntia yössä. Unen puute on hyvinvointia vähentävä tekijä, joka voi johtaa sekä henkisen, että fyysisen hyvinvoinnin laskuun. Kiireinen elämäntyyli, stressi ja vähälle jäänyt nukkuminen voivat johtaa kohonneeseen verenpaineeseen, ylipainon kertymiseen sekä diabeteksen puhkeamiseen. 

Lisätietoja aiheesta löydät Uniliiton-sivuilta, missä on kattava tietopaketti nukahtamisesta ja nukkumisesta. Sivustolla on myös uniterapeutin antamaa ohjausta, sekä vertaistukea.  Jos unen puute vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi tai rajoittaa arkeasi on hyvä ottaa yhteyttä terveydenalan ammattilaiseen. Sodankylän kunnan terveyskeskuksen yhteystiedot löydät täältä

Mielen hyvinvointi
Mielen hyvinvointi on yhtä tärkeä osa ihmisen hyvinvointia kuin fyysinenkin hyvinvointi. Hyvinvointimme, terveytemme ja toimintakykymme perustauna on mielenterveys. Mielenterveys muuttuu ja kehittyy koko elämämme ajan ja sen tila voi vaihdella elämäntilanteiden mukaan. Positiivisessa elämänvaiheessa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisassa elämänvaiheessa ne kulutuvat. Joskus mielenterveyden voimavarat voivat kulua liiaksikin, jolloin on hyvä ottaa yhteyttä auttavaan tahoon. 

Sodankylässä toimii mielenterveystoimisto, jonka palvelut on tarkoitettu aikuisille kuntalaisille, jotka tarvitsevat keskusteluapua jaksamiseen, mielenterveyteen, päihteisiin, erilaisiin elämän kriiseihin tai ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Työmuotoina ovat yksilö- pari- tai perhekeskustelut, ohjaus- ja neuvontatyö, hoito ja arviointi, palveluohjaus, ryhmätoiminnat sekä tarvittaessa verkostoyhteistyö moniammatillisesti kunnan muiden toimijoiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Mielenterveystoimistoon ei tarvita lähetettä, vaan ajan saa suoraan soittamalla ajanvaraukseen tai käymällä paikan päällä. 
Lisätietoja mielenterveystoimiston työstä löydät täältä. 

Turvallisuus 
Sodankylä koetaan yleisesti turvalliseksi paikaksi asua ja elää. Turvallisuuden tunne koostuu elinympäristön rauhallisuudesta, rikollisuuden ehkäisystä sekä liikennejärjestelyistä. Turvallisuuden tunne on kuitenkin omakohtainen kokemus, joka voi vaihdella laajastikin eri kuntalaisten keskuudessa. Sodankylä on myös laaja kunta, joka jakautuu keskustaajamaan ja melkein 30 kylään. Turvallisuuden tuntu voi vaihdella asuinpaikan välillä suuresti. 

Turvallisuuden tunteen luomisessa auttavat yhteisöllisyys, turvaverkostot, turvallinen työ- ja asuinympäristö sekä laadukkaat palvelut. Lapsien ja ikäihmisten kohdalla erityisesti kodin turvallisuuden korostaminen on valtakunnallinen ilmiö. Jokainen meistä voi myös itse vaikuttaa omaan turvallisuuden tunteeseensa ottamalla huomioon arjessa pieniä turvallisuutta parantavia tekijöitä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on julkaissut jatkuvasti päivittyvän Kodin turvaoppaan, jossa on kattavasti kerrottu arjen turvallisuustekijöistä. Sivuston avulla voit opiskella esimerkiksi kuinka onnettomuuksia ehkäistään, miten sinun tulisi toimia vaaratilanteissa ja mitä liikenteessä tulisi ottaa huomioon turvallisuuden näkökulmasta. Sivusto antaa tukea kaikille kansalaisille selkeillä ja helppolukuisilla ohjeillaan. 

Päihteettömyys 

Koetko, että sinulla on ongelmia päihteiden käytön kanssa? Tuntuuko sinusta siltä, että omaisesi päihteidenkäyttö ei ole hallinnassa? Sodankylän päihdetyöstä ja sitä varten perustetusta päihdetyöryhmästä voit lukea lisää täältä. 

Jos haluat lukea lisää päihteistä ja riippuvuuksista, niin tutustu rohkeasti valtakunnalliseen Päihdelinkki-sivustoon. Päihdelinkki-sivustolla on myös suuntaa antavia testejä kansalaisille itsearviointia varten. Sivustolla voit testata esimerkiksi onko sinulla alkoholin, tupakan, uhkapelien ja netinkäyttö hallinnassa, vai tulisiko sinun hakea apua näiden riippuvuuksien hoitoon. Testit eivät kuitenkaan ole diagnosointivälineitä, vaan ne on tarkoitettu kansalaisen tueksi, siinä vaiheessa kun mietit, tulisiko sinun hakea apua. Voit ottaa myös suoraan yhteyttä Sodankylän ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Satu Hoikka-Hietaseen. Päivitetty: 27.3.2019 13:57