Paikkatieto ja mittaus

Kunta tuottaa tarvitsemiaan paikkatietoaineistoja reitistöjen, pohjakarttojen ja asemakaavojen osalta ja hyödyntää suunnittelussa myös maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoja rajapintapalveluiden kautta. Teknisen sektorin yhteisenä karttaliittymänä toimii Mapinfo-pohjainen KuntaNet (CGI) sovellus ja kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan suunnittelun ohjelmistona toimii YT-CAD (SWECO) sovellus. Kunnalla on omat toiminnan tarvitsemat ajanmukaiset kartoitus- ja mittauslaitteet.

Vastuualueen tehtäviin kuuluu mm. yhdyskuntateknisessä suunnittelussa tarvittavien paikkatietojen maastomittaus ja kartoitus sekä rakennusvalvonnan luvittamien uudisrakennusten sijainnin ja korkeuden merkitsemien.
Kunnan osoitejärjestelmän ylläpito ja haja-asutusalueen teiden nimeäminen ja osoitteistaminen kuuluu myös mittaustoimen tehtäviin, kuten myös opaskarttojen laadinta ja ylläpito.

Ammattilaisille paikkatietosovelluksiin kunnan ajantasa-asemakaavojen rasteriaineistot on saatavilla Kirkonkylän, Luoston, Kakslauttsen alueelta WMS rajapintapalvelun kautta.

Sodankylän ajantasa-asemakaavat löytyvät seuraavista osoitteista

Kirkonkylän ajantasa-asemakaava:
http://www.infokartta.fi/sodankyla-kirkonkyla-wms

Luoston ajantasa-asemakaava:
http://www.infokartta.fi/sodankyla-luosto-wms

Kakslauttanen ajantasa-asemakaava:
http://www.infokartta.fi/sodankyla-kakslauttanen-wms

Kartat ovat avattavissa ETRS89-TM35FIN (epsg:3067) ja ETRS89-GK27FIN  (epsg:3881) projektioissa.

 

Päivitetty: 4.5.2022 18:26

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

Suunnitteluavustaja
Seppo Moberg
p. 040 533 0659

No content found

No content found