Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on asiakkaalle tarjottavaa kokonaisvaltaista henkilökohtaista ohjausta ja elämäntilanteen kartoitusta. Yksilövalmennuksen avulla tuetaan valmentautujan toimintakyvyn vahvistamista ja arjenhallinnan parantamista. Valmentautujaa tuetaan myös hänen koulutus- ja työuran suunnittelussa sekä motivoidaan häntä ottamaan vastuuta elämästään.

Yksilövalmennus ja työvalmennus ovat toisiaan tukevia menetelmiä. Yhdessä työvalmentajan ja valmentautujan kanssa laaditaan valmennussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan pajajakson aikana.

Yksilövalmennuksen tavoitteena on valmentautujan kokonaisvaltainen auttaminen, jota tehdään yhdessä sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys- ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Yksilövalmennus

Yksilövalmentaja

Sari Harju
puh. 040 775 8499
sari.harju(at)sodankyla.fi