Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle, sivukylien esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmässä.  

Ilmoittautuminen on avoinna alkuvuodesta.  

Koulutulokkaiden huoltajille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Wilman kautta viestillä. 

Mikäli olette muuttamassa paikkakunnalle kesken lukuvuoden, niin voitte olla yhteydessä koulujen rehtoreihin. Yhteystiedot löytyvät täältä: Peruskoulut (peda.net)

Koulualueet ovat seuraavat:

Torvisen koulu, esilk-6 lk                                              
Torvinen, Aska, Lismanaapa, Luosto, Raudanjoki, Vuojärvi 

Vaalajärven koulu, esilk-6 lk 
Vaalajärvi, Kuusikko, Palsselkä, Länsiranta, Jeesiö, Ahvenvaara 

Vuotson koulu, esilk-9 lk 
Vuotso, Purnumukka, Tankavaara ja Madetkoski 

Järvikylien koulu, esilk-9 lk 
Seipäjärvi, Riipi, Tinaselkä, Kaarto, Hinganmaa, Syväjärvi, Sassali, Uimaniemi, Unari, Kierinki, Kukasjärvi 

Tähtikunnan koulu, 1-6 lk 
Kirkonkylän alue, Sattasen, Lokan, Kelujärven ja Orajärven oppilasalueet  

Tähtikunnan koulu, 7-9 lk 
Koko kunta lukuun ottamatta Vuotson ja Järvikylien koulujen oppilasalueita 

Tähtikunnan koulu, erityisluokat koko kunta   

 

Tähtikunnan koulu, pohjoissaamen kielikylpyluokka 

Pohjoisaamenkielinen kielikylpyopetus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät puhu saamea kotikielenään, mutta joiden perheissä toivotaan lapsen kasvavan kaksikieliseksi. Kielipesä varhaiskasvatuspaikkana antaa hyvän pohjan jatkaa kielikylpyopetuksessa. Opetukseen voidaan tapauskohtaisesti ottaa myös oppilas, joka ei ole ollut kielipesässä, jos hänellä muuten on edellytykset osallistua kaksikieliseen opetukseen. Jos oppilaan äidinkieli ei ole kumpikaan opetuskielistä, on erityisesti huolehdittava siitä, että hän saavuttaa riittävän kielitaidon koulun opetuskielissä.