Kouluun ilmoittautuminen

Perusopetuksen 1. luokalle, sivukylien esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Koulutulokkaiden huoltajille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Wilman kautta.

Sodankylän kunta muodostaa yhden yhtenäisen oppilaaksiottoalueen, jossa 1.8.2023 alkaen toimivat seuraavat peruskoulut: Tähtikunnan koulu, Vuotson koulu, Torvisen koulu ja Järvikylien koulu. Kunta osoittaa oppilaalle paikan lähikoulusta, jossa perusopetuslain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Vuonna 2023 kouluun ilmoittaudutaan 20.3.–2.4.2023.

 

Tähtikunnan koulun pohjoissaamen kielikylpyluokka 

Pohjoisaamenkielinen kielikylpyopetus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät puhu saamea kotikielenään mutta joiden perheissä toivotaan lapsen kasvavan kaksikieliseksi. Kielipesä varhaiskasvatuspaikkana antaa hyvän pohjan jatkaa kielikylpyopetuksessa. Opetukseen voidaan tapauskohtaisesti ottaa myös oppilas, joka ei ole ollut kielipesässä, jos hänellä muuten on edellytykset osallistua kaksikieliseen opetukseen. Jos oppilaan äidinkieli ei ole kumpikaan opetuskielistä, on erityisesti huolehdittava siitä, että hän saavuttaa riittävän kielitaidon koulun opetuskielissä.

 

Jos muutatte paikkakunnalle kesken lukuvuoden, olkaa yhteydessä koulujen rehtoreihin. Yhteystiedot löytyvät täältä: Peruskoulut (peda.net)

 

Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta antavat koulusihteeri Jonna Sassali, puh. 040 535 5436 ja koulusihteeri Piia Rantanen, puh. 040 359 2944.