Kouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle, varhaiskasvatuksen esiopetukseen (kirkonkylä), sivukylien esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Koulutulokkaiden huoltajille lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta Wilman kautta.

 

Sodankylän kunta muodostaa yhden yhtenäisen oppilaaksiottoalueen, jossa 1.8.2023 alkaen toimivat seuraavat peruskoulut:

  • Tähtikunnan koulu
  • Vuotson koulu
  • Torvisen koulu
  • Järvikylien koulu

Kunta osoittaa oppilaalle paikan lähikoulusta, jossa perusopetuslain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.

Vuonna 2024 kouluun ilmoittaudutaan 18.3.–28.3.2024. Jos muutatte paikkakunnalle kesken lukuvuoden, olkaa yhteydessä koulujen rehtoreihin. Yhteystiedot löytyvät täältä: Peruskoulut (peda.net)

 

Tähtikunnan koulun pohjoissaamen kielikylpyluokka

Pohjoisaamenkielinen kielikylpyopetus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät puhu saamea kotikielenään mutta joiden perheissä toivotaan lapsen kasvavan kaksikieliseksi. Kielipesä varhaiskasvatuspaikkana antaa hyvän pohjan jatkaa kielikylpyopetuksessa. Opetukseen voidaan tapauskohtaisesti ottaa myös oppilas, joka ei ole ollut kielipesässä, jos hänellä muuten on edellytykset osallistua kaksikieliseen opetukseen. Jos oppilaan äidinkieli ei ole kumpikaan opetuskielistä, on erityisesti huolehdittava siitä, että hän saavuttaa riittävän kielitaidon koulun opetuskielissä.

 

Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta antavat koulusihteerit
puh. 040 535 5436
puh. 040 359 2944