Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusta Sodankylässä tarjoavat Revontuli-Opisto ja Lapin musiikki- ja tanssiopisto.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua, peruskoulun ulkopuolista taidekasvatusta. Se on tasolta toiselle etenevää ja tavoitteellista eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Sodankylässä taiteen perusopetusta antavat Revontuli-Opisto ja Lapin musiikki- ja tanssiopisto.