Saamen kielipesät

Sodankylässä toimii kaksi pohjoissaamenkielistä kielipesää, toinen kirkonkylällä ja toinen Vuotsossa.

Kielipesä on kielellisen vähemmistön tai alkuperäiskansan lapsille tarkoitettua varhaiskasvatusta, jossa kaikki toiminta tapahtuu alusta asti pelkästään saamen kielellä. Kielipesässä toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä. Työntekijät puhuvat lapsille alusta alkaen vain saamea, vaikka nämä eivät osaisi sitä kielipesään tullessaan.

Kielipesässä järjestetään koko- ja osapäiväistä päivähoitoa, joka perustuu saamelaiseen varhaiskasvatukseen ja saamelaispedagogiikkaan.

Kirkonkylän kielipesä Muohtačalbmi

Kirkonkylän kielipesä Muohtačalbmi kuuluu Poikkijoen päiväkodin alaisuuteen ja toimii päiväkodin päädyssä.

Osoite Poikkijoentie 2
Puhelin 040 721 9320
Aukioloajat Kielipesä on avoinna arkisin klo 7.00–17.00.

Vuotson kielipesä Biedju / Vuohču giellabeassi

Vuotson kielipesä Biedju sijaitsee Vuotsossa uudistetuissa toimitiloissa keskellä kylää. Biedjussa työskentelevät varhaiskasvatuksen hoitajana Laura Leppänen ja opettajana Nina Hirvonen. Vuohču giellabeassi Bieju doaimmasájit leat dal čujuhusas Ivalontie 8716. Biejus bargaba árrabajásgeassima divššárin Laura Leppänen ja mánáidgárddi oahpaheaddjin Nina Hirvonen. Váldde áinnas oktavuođa!

Osoite Ivalontie 8716, 99690 Vuohčču
Puhelin 040 178 9990
Asiointikielet Dávvisámegiella ja suomi
Aukioloajat Arkisin klo 8.00-16.00. Árgabeivviin dmu. 8.00-16.00