Saamen kielipesät

Sodankylässä toimii kaksi pohjoissaamenkielistä kielipesää, kirkonkylällä ja Vuotsossa. Kielipesässä järjestetään koko- ja osapäiväistä päivähoitoa, joka perustuu saamelaiseen varhaiskasvatukseen ja saamelaispedagogiikkaan.

Kielipesä on kielellisen vähemmistön tai alkuperäiskansan lapsille tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka, jossa kaikki toiminta tapahtuu alusta asti pelkästään saamen kielellä. Kielipesässä toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä. Kielipesän työntekijät puhuvat lapsille alusta alkaen vain saamea, vaikka nämä eivät osaisi sitä kielipesään tullessaan.

Muohtačalbmi – kirkonkylän kielipesä

Kirkonkylän kielipesä Muohtačalbmi kuuluu Poikkijoen päiväkodin alaisuuteen ja se toimii Poikkijoen päiväkodin päädyssä osoitteessa Poikkijoentie 2.

Osoite Poikkijoentie 2
Puhelin 040 721 9320
Aukioloajat Kielipesä on avoinna arkisin klo 7.00 – 17.00.

Biedju – Vuotson kielipesä

Vuotson kielipesä Biedju sijaitsee Vuotsossa väliaikaisissa tiloissa osoitteessa Mäkäräntie.

Puhelin 040 178 9990
Aukioloajat Arkisin klo 7.00-17.00.