Lapin musiikki- ja tanssiopisto

Lapin musiikki- ja tanssiopisto tarjoaa taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.

Lapin musiikki- ja tanssiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen taideoppilaitos, joka antaa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta.  Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, sivutoimipisteet ovat Pellossa ja Sodankylässä. Opisto tarjoaa opetusta myös aikuisopiskelijoille. Lapin musiikki- ja tanssiopiston Sodankylän toimipiste toimii Tähtikunnan koulun tiloissa.

 

Musiikin taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa musiikkia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa. Tavoitteena on, että oppilas syventää musiikki-ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla. Musiikin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Lapin musiikki- ja tanssiopisto antaa perustasoa edeltävää, pääasiassa alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua varhaisiän musiikkikasvatusta.

 

Tanssin taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen tanssin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa. Tavoitteena on, että oppilas syventää tanssi-ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla. Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Lapin musiikki- ja tanssiopisto antaa perustasoa edeltävää, pääasiassa alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua varhaisiän tanssikasvatusta.