Erityisopetus ja oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Tavoitteena on tarjota oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin tukea riittävän varhain, joustavasti ja suunnitelmallisesti. Tuki suunnitellaan yhteistyössä opettajien, huoltajien ja oppilaan kanssa sekä tarvittaessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen tasoista käytetään nimitystä kolmiportaisen tuen malli.