Päiväkodit

Sodankylän kirkonkylässä on kolme päiväkotia. Ne tarjoavat kokopäivähoidon lisäksi osapäivä- ja tilapäishoitoa sekä vuorohoitoa (Poikkijoen päiväkoti) ja esiopetusta.

Paulaharjun päiväkoti

Paulaharjun päiväkoti sijaitsee kylän pohjoispuolella, varuskunnan portin läheisyydessä. Sen alaisuuteen kuuluu kolme osastoa – Pulmuset, Kuukkelit ja Urpiaiset – sekä perhepäivähoito ja Syväjärvellä sijaitseva päiväkotiryhmä Pikku-Hukka. Päiväkodissa toimii myös yksi leikkitoimintaryhmä, joka on tarkoitettu kotona hoidossa oleville yli 3-vuotiaille lapsille.

Toimintaa ohjaavat lasten mielenkiinnon kohteet sekä tarve liikkua, leikkiä ja tutkia ympäröivää maailmaa. Päiväkoti osallistuu aktiivisesti Sodankylän tapahtumiin ja tutustuu lähiympäristönsä tarjoamiin retkeilykohteisiin ja palveluihin.

Henkilökunnan tärkein tehtävä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä perheen kanssa. Yhteistyössä vanhempien kanssa laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), jossa luodaan tavoitteet ryhmän toiminnalle. Toimintaa arvioidaan muutaman kerran vuodessa huoltajien kanssa. Kasvatustyössä huomioidaan lapset yksilöinä ja lapsia ohjataan kunnioittamaan ja suvaitsemaan toisiaan. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia sijoitetaan jokaiseen ryhmään.

Päiväkoti on avoinna klo 6.00-18.00. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä päiväkoti on suljettu.

Yhteystiedot

Päiväkodin johtaja Kerttu Kanerva puh.040 147 1449

Varajohtaja Tarja Yli-Tepsa-Hietala puh. 040 587 8138

Osastot

Urpiaiset
puh. 0400 971 388
Kirsi Rae puh. 040 543 2483
Anu Tammela puh. 040 664 3741

Kuukkelit
puh. 0400 971 456
Johanna Vasara puh. 040 678 2847
Tarja Yli-Tepsa-Hietala puh. 040 587 8138

Pulmuset (varahoito)
puh. 040 176 9168

Leikkikoulu
Sirpa Takala puh. 040 825 2946

vt. varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kaisu Halvari puh. 040 825 7417

 

Paulaharjun päiväkoti

Paulaharjun päiväkoti sijaitsee kylän pohjoispuolella, varuskunnan lähellä.

Osoite Kasarmintie 67, 99600 Sodankylä
Puhelin 040 147 1449
Aukioloajat Avoinna arkisin klo 6.00-18.00. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä päiväkoti on suljettu.

Poikkijoen päiväkoti (vuorohoitoyksikkö)

Poikkijoen päiväkoti on kunnallinen päiväkoti, joka tarjoaa vuorohoitoa niille perheille, joiden huoltajat tarvitsevat työn tai opiskelun vuoksi lapsilleen ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoa.

Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää: Tupasvillat, Suopursut ja Kullerot vuorohoitoa tarvitseville lapsille, esiopetusryhmä Ulpukat sekä kirkonkylän saamen kielipesä. Päiväkodin alaisuuteen kuuluvat myös saamen kielipesä ja päiväkotiryhmä Vuotsossa.

Yhteystiedot

Päiväkodin johtaja Johanna Alamartin  puh. 040 674 6682

Varajohtaja Marjo Härkönen puh. 040 143 3272

Osastot

Tupasvillat (alle 3-vuotiaiden ryhmä)
puh. 040 149 7095
Tiina Kelanti puh. 040 832 1883

Suopursut (3-5-vuotiaat/yö- ja viikonloppuhoito)
puh. 040 832 6355
Henna Ahava puh. 040 658 2158
Aliisa Salminen puh. 040 610 8208

Kullerot (3-5-vuotiaat)
puh.040 726 1335
Raija Hoppula puh. 040 8671636
Marjo Härkönen puh. 040 143 3272

Ulpukat (Esiopetusryhmä vuorohoito)
puh. 040 524 8779
EO Marke Mäntynen puh. 040 5621537
Jenni Piekkari puh. 040 7768431

Saamen kielipesä MUOHTAČALBMI (kirkonkylä)
puh. 040 721 9320
saamenkielinen vakaopettaja Rebecka Kohvakka puh. 040 721 9320

 

Poikkijoen päiväkoti

Poikkijoen päiväkoti on kunnallinen päiväkoti, joka tarjoaa vuorohoitoa, niille perheille, joiden huoltajat tarvitsevat työn tai opiskelun vuoksi lapsilleen ilta- yö- tai viikonloppuhoitoa.

Osoite Poikkijoentie 2
Puhelin Päiväkodin johtaja: 040 674 6682, Varajohtaja: 040 1433272, Tupasvilla (alle 3-vuotiaiden ryhmä) puh. 040 149 7095
Aukioloajat Vuorohoito, avoinna 24/7 ennalta sovittujen hoitoaikojen mukaisesti

Touhulan päiväkoti

Päiväkoti Touhula on liikuntapäiväkoti, joka sijaitsee Kylälaaksossa. Sijainti tekee mahdolliseksi erilaiset retket metsään ja muualle lähiympäristöön.

Osoite Kylälaaksontie 4, 99600 Sodankylä
Puhelin 010 325 8682
Aukioloajat ma-pe klo 6.30-17.30

Tähtikunnan koulun varhaiskasvatusyksikkö Sopuli

Tähtikunnan koululla Sopuli-solussa sijaitsee varhaiskasvatusyksikkö, johon kuuluu kolme viisivuotiaiden ryhmää: Jäkälä, Naava ja Sammal. Samassa solussa on myös kolme esiopetusryhmää.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspäällikkö sekä päiväkodin johtaja Ritva Ollilla puh. 040 544 2234

Varajohtaja Janika Myllyoja puh. 040 189 5799 (31.12.23 asti)

Osastot

Jäkälä
puh. 0400 340 567
VO Johanna Suopanki puh. 040 523 0862 (10/23 alk.)
VO Kristiina Riipi puh. 040 519 8746

Naava
puh. 040 160 8847
VO Helena Hannula-Rissanen puh. 040 737 0160

Sammal
puh. 040 163 2837
VO Pipsa Hietanen puh. 040 674 1467

 

Tähtikunnan koulu

Monitoimikeskus eli koulu sijaitsee osoitteessa Unarintie 33.

Osoite Unarintie 33, 99600 Sodankylä