Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltsissä lapsi voi osallistua ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltsissä leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja syödään aamu- ja välipala.

Ap/ip- toimintaan voivat osallistua 1.-2. luokkalaiset tai mikäli lapsi opiskelee 3.–9. luokilla ja hänellä on erityisen tuen päätös. Toiminta on vapaaehtoista. Subjektiivista oikeutta iltapäivätoimintaan ei ole, mutta kaikille pyritään järjestämään paikka edellyttäen, että oppilaan vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat.