Kehittyvälle yritykselle

Kasvuyritykset tukevat alueen elinvoimaa luomalla uusia työpaikkoja. Meiltä voit kysyä ohjausta yritystoiminnan kehittämisen eri vaiheisiin kuten tonttiasioihin, investointirahoituksiin tai kansainvälistymispalveluihin. Olemme mukana verkostoissa, jotka tuottavat monipuolisia ratkaisuja yrityksille.

Team Finland -toimijat voivat yhdessä auttaa yritystänne. Antamiesi tietojen perusteella etsimme verkostostamme yrityksellenne sopivimmat asiantuntijat ja palvelut. Ydintoimijoita ovat Business Finland, ELY-keskus, TE-toimistot, Finnvera, ulkoministeriö, Yritys-Suomi -puhelinpalvelu sekä Talous- ja velkaneuvonta yrityksille ja yrittäjille.

Yritysrahoitus

 • Yrityksen kehittämisavustus

  ELY-keskukset tukevat toiminta-alueensa pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.

  ELY-keskusten myöntämät rahoitukset ovat tukimuotoisia: myönnettyä tukea ei tarvitse maksaa takaisin, mutta yritykseltä vaaditaan omaa rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi hankkeiden tulee täyttää rahoitusten muut ehdot.

  Kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.  Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

  Lisää tietoja täältä.

 • Maaseudun yritysrahoitus

  Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua.

  Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Hakija voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa toimijaan päästäkseen asiassa eteenpäin.

  Lisää tietoa täältä.

 • Business Finland

  Hakeeko yrityksenne rohkeaa kasvua ja uudistumista kansainvälisiltä markkinoilta? Business Finland tarjoaa Suomen kasvukykyisimmille pk-yrityksille rahoitusta ja neuvontaa sekä tietoa ja kontakteja kohdemarkkinoilta.

  Tempo ‒ Valmistaudu kasvamaan vientimarkkinoille
  Innovaatioseteli ‒ Osta uutta tietoa ja osaamista yritykseesi
  Exhibition Explorer ‒ Osallistu kansainvälisille messuille
  Market Explorer ‒ Tee markkinaselvitys
  Tutkimus- ja kehitysrahoitus ‒ Kehitä palvelua, tuotetta, prosessia tai liiketoimintamallia
  Energiatuki ‒ Investointi- ja selvityshankkeisiin.

 • Finnvera

  Rajoittaako riittämätön pääoma yrityksesi kasvua? Sinulla on suunta selvillä. Yrityksesi on kasvu-uralla, ja haluat toteuttaa harkittua ja kannattavaa kasvusuunnitelmaasi. Finnvera voi osallistua yrityksesi rahoitukseen yhdessä pankkisi kanssa. Täydennämme pankin rahoitusta lainoilla ja tarjoamme yrityksesi puolesta vakuuden pankin lainalle. Testaa ja löydä yrityksellesi oikea rahoitusratkaisu.

  Lisää tietoa täältä.

Yhteystiedot

Ari Pesonen
Kehitysjohtaja
Marjo Harjula
Matkailukoordinaattori