Maaseutuhallinto

Maaseutuhallinnossa kunta vastaa sille siirrettyjen maksajavirasto- ja hallintoviranomaistehtävien sekä vastaavien kansallisia tukia ja korvauksia koskevien toimeenpanotehtävien järjestämisestä sekä niiden suorittamisesta alueellaan.

Maaseutuhallinto vastaa viranomais- ja asiantuntijatehtävistä alueellaan

Sodankylän yhteistoiminta-alueen maksajavirastoyksikkö hoitaa kansallisten-,  Eu -tukien ja erilaisten vahinkokorvausten käsittelyn sekä maksatuksen.

Vastaavalta maaseutuasiamieheltä saat neuvontaa ja palvelua alla olevista asioista. Lisäksi maaseutuelinkeinoviranomainen vastaa hirvien ja suurpetojen (ahma, ilves, susi ja karhu) aiheuttamien irtaimisto-, eläin (esim. petojen tappamat koirat) ja porovahinkojen tarkastuksista maastossa ja tuhokäsittelystä alueella. Petovahinkokorvauksista löydät tietoa täältä.

Viljelijän tuet

Valtaosa viljelijätuista on haettavissa sähköisesti maaseutuviraston hallinnoiman Vipu-palvelun kautta. Vipu-palvelussa haetaan erilaisia pellon viljelyn ja kotieläinten pitämisen perusteella maksettavia kansallisia ja EU:n tukia. Tietoa erilaisista viljelijöille tarkoitetuista tuista ja oppaat löydät Ruokaviraston sivuilta.  Paperilla täytettävät hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta www.suomi.fi ja Ruokaviraston lomakkeet.

Porotalous ja kolttalain mukaiset tuet

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. Lisätietoa poro- ja luontaiselinkeinojen tuista sekä kolttalain mukaisista tuista löydät Ruokaviraston sivuilta  kohdasta Tuet. Kunnan maaseutuhallinto auttaa tukiasioissa.

Eläinten rekisteröinti ja niiden pitäjäksi ilmoittautuminen sekä pitopaikan rekisteröinti

Jos otat itsellesi lemmikkieläimeksi esimerkiksi kanan tai lampaan vaikka vain kesäksi, pitää sinun ilmoittautua eläimen pitäjäksi täyttämällä Ruokaviraston rekisteröintilomake. Täytetty lomake palautetaan täytettynä maaseututoimistoon, jossa sinut ja eläinten pitopaikka rekisteröidään lammas-, nauta-, siipikarja tai sikaeläimen pitäjäksi. Tämän jälkeen pystyt itse kirjautumaan Eläintenpitäjärekisteriin (EPR) ja päivittämään kaikkia tietoja.

Yhteystiedot

Vastaava maaseutuasiamies

Pirjo Vattulainen
p. 040 573 3093

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Käyntiosoite

Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla