Lomituspalvelut

Sodankylän paikallisyksikkö vastaa lomituspalveluista Sodankylän, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueella.

Lomituspalveluita viiden kunnan alueella

Sodankylän paikallisyksikkö vastaa lomituspalveluista Sodankylän, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueella. Maatalousyrittäjille järjestettävät lomituspalvelut ovat lakisääteisiä. Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomaa ja sijaisapua sekä mahdollisuus käyttää maksullista lomittaja-apua. Lisäksi maatalousyrittäjillä on mahdollisuus järjestää itse lomituksensa, jolloin lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin voi hakea korvausta paikallisyksiköstä. Lomituspalveluja tulee hakea aina kirjallisesti. Lomituspalveluja annetaan vain kotieläinten hoitoon liittyviin töihin, ei kasvinviljelytiloille eikä peltotöihin.

Vuosiloma

 • Vuosilomaan on oikeutettu sellainen maatalousyrittäjä, joka:
  harjoittaa kotieläintuotantoa itse työhön osallistuen
 • Loma-ajankohtana on vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä
 • Hän on päätoiminen
 • Hän on maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettava
 • Hänellä on voimassa pakollinen MYEL -vakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi
 • Vuosiloman pituus on 26 päivää vuodessa, joista kolme (3) päivää voi olla pyhäpäiviä

Vuosilomaoikeutta haetaan paikallisyksiköltä kirjallisesti, joko paperilla tai sähköisesti Lomitusnetissä. Vuosilomahakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki vuosiloman ajankohdat. Maatalousyrittäjällä on oikeus täydentää tai muuttaa hakemustaan määräajan päätyttyäkin.

Sijaisapu

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua kotieläinten hoitoon liittyviin töihin.

 • Työkyvyttömyyden perusteella
 • Lääkinnälliseen kuntoutukseen tai työkykyä ylläpitävään ohjattuun toimintaan
 • Sairaan lapsen hoitamista varten
 • Vanhemmuuden perusteella
 • Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten
 • Lähiomaisen kuoleman sekä hautajaisten vuoksi
 • Varusmiespalvelun ja siviilipalvelun suorittamisen sekä kertausharjoituksen ajaksi
 • Yritystoiminnan järjestelyä varten

Sijaisapua on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen lomituksen aloittamista, joko sähköisesti Lomitusnetissä, paperilla tai sähköpostilla. Sijaisavusta peritään sijaisapumaksu Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaan.

Maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada 120 tuntia maksullista lomittaja-apua kalenterivuoden aikana, jota haetaan vuosilomahakemuksen yhteydessä.

Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjän, joka järjestää itse lomituksensa tai haluaa palata paikallisyksikön järjestämien lomituspalvelujen piiriin, on tehtävä sitä koskeva ennakkoilmoitus paikallisyksikölle. Ennakkoilmoitus tehdään kirjallisesti. Itse järjestettyä lomitusta on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen töiden aloittamista.

Korvausta haetaan kirjallisesti paikallisyksiköltä, mukaan tulee liittää lasku. Korvaus maksetaan suoraan lomituspalvelujen tuottajalle, jonka tulee olla ennakonperintärekisterissä.

Päivystys

Päivystys hätätapauksia varten la – su ja
arkipyhät klo 8.00 – 9.00
puh. 0400 391 187

Yhteystiedot

Lomitusjärjestelyt

p. 0400 391 187

Lomituksen vastuuhenkilö

Eini Kivilompolo
p. 040 548 1674

Sähköposti

etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Käyntiosoite

Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla