Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Muhoksen kunta vastaa 1.1.2023 lukien Pohjois-Suomen lomituspalvelujen hallinnoinnista myös Sodankylän, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueella.

Lomituspalvelut

Muhoksen kunta vastaa Pohjois-Suomen lomituspalveluista myös Sodankylän, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueella. Maatalousyrittäjille järjestettävät lomituspalvelut ovat lakisääteisiä. Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomaa ja sijaisapua sekä mahdollisuus käyttää maksullista lomittaja-apua. Lisäksi maatalousyrittäjillä on mahdollisuus järjestää itse lomituksensa, jolloin lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin voi hakea korvausta Pohjois-Suomen paikallisyksiköstä. Lomituspalveluja tulee hakea aina kirjallisesti. Lomituspalveluja annetaan vain kotieläinten hoitoon liittyviin töihin, ei kasvinviljelytiloille eikä peltotöihin.

Vuosiloma

 • Vuosilomaan on oikeutettu sellainen maatalousyrittäjä, joka:
  harjoittaa kotieläintuotantoa itse työhön osallistuen
 • Loma-ajankohtana on vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä
 • Hän on päätoiminen
 • Hän on maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettava
 • Hänellä on voimassa pakollinen MYEL -vakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi
 • Vuosiloman pituus on 26 päivää vuodessa, joista kolme (3) päivää voi olla pyhäpäiviä

Vuosilomaoikeutta haetaan paikallisyksiköltä kirjallisesti, joko paperilla tai sähköisesti Lomitusnetissä. Vuosilomahakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki vuosiloman ajankohdat. Maatalousyrittäjällä on oikeus täydentää tai muuttaa hakemustaan määräajan päätyttyäkin.

Sijaisapu

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua kotieläinten hoitoon liittyviin töihin.

 • Työkyvyttömyyden perusteella
 • Lääkinnälliseen kuntoutukseen tai työkykyä ylläpitävään ohjattuun toimintaan
 • Sairaan lapsen hoitamista varten
 • Vanhemmuuden perusteella
 • Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten
 • Lähiomaisen kuoleman sekä hautajaisten vuoksi
 • Varusmiespalvelun ja siviilipalvelun suorittamisen sekä kertausharjoituksen ajaksi
 • Yritystoiminnan järjestelyä varten

Sijaisapua on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen lomituksen aloittamista, joko sähköisesti Lomitusnetissä, paperilla tai sähköpostilla. Sijaisavusta peritään sijaisapumaksu Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaan.

Maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada 120 tuntia maksullista lomittaja-apua kalenterivuoden aikana, jota haetaan vuosilomahakemuksen yhteydessä.

Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjän, joka järjestää itse lomituksensa tai haluaa palata paikallisyksikön järjestämien lomituspalvelujen piiriin, on tehtävä sitä koskeva ennakkoilmoitus paikallisyksikölle. Ennakkoilmoitus tehdään kirjallisesti. Itse järjestettyä lomitusta on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen töiden aloittamista.

Korvausta haetaan kirjallisesti paikallisyksiköltä, mukaan tulee liittää lasku. Korvaus maksetaan suoraan lomituspalvelujen tuottajalle, jonka tulee olla ennakonperintärekisterissä.

Muhoksen kunnan asiakaspalvelunumero
puh. 08 5587 0400  (ark. klo 9-15)
sähköposti: lomitus@muhos.fi

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu

p. 08 5587 0400

(ark. klo 9-15)

s-posti: lomitus@muhos.fi

 

 

Sähköposti

lomitus@muhos.fi

etunimi.sukunimi@muhos.fi

Käyntiosoite

Muhoksen kunta/Lomituspalvelut
Jussilantie 4 A (PL 39)
91500 Muhos