Hirvien ja petojen ja aiheuttamat vahingot

Tältä sivulta löydät tietoa hirvien ja suurpetojen (karhu, susi, ahma ja ilves) tekemien vahinkojen ilmoitus- ja korvausmenettelystä.

Hirvieläinvahingot viljelyksille ja eläimille

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta.

  • Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko.
  • Eläinvahinkona voidaan korvata kotieläimille aiheutunut vahinko.

Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina Ruokavirasto voi korvata:

  • Viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • Eläinvahingot kotieläimelle (myös koirat), viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • Irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • Porovahingot porolle poronhoitoalueella

Vahingon ilmoittaminen ja arviointi

Ilmoita näiden eläinten aiheuttama vahinko välittömästi Sodankylän maaseutuhallinnolle joko sähköpostitse tai soittamalla. Maaseutuelinkeinoviranomainen käy tarkistamassa viljelys-, irtaimisto- ja kotieläinvahingon aina sekä porovahingot harkintansa mukaan.

Tee vahinkoilmoitus

petovahingot@sodankyla.fi

puh. 040 573 3093

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Toimita kirjallinen korvaushakemus maaseutuhallintoon. Jätä korvaushakemus yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta. Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksen hakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

Yhteystiedot

Vastaava maaseutuasiamies

Pirjo Vattulainen

puh. 040 573 3093

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Käyntiosoite

Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla