Hirvien ja petoeläinten aiheuttamat vahingot

Tältä sivulta löydät tietoa hirvien ja suurpetojen (karhu, susi, ahma ja ilves) tekemien vahinkojen ilmoitus- ja korvausmenettelystä.

Hirvieläinvahingot viljelyksille ja eläimille

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta.

  • Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko.
  • Eläinvahinkona voidaan korvata kotieläimille aiheutunut vahinko.

Suurpetojen aiheuttamina petovahinkoina Ruokavirasto voi korvata:

  • Viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • Eläinvahingot kotieläimelle (myös koirat), viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • Irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • Porovahingot porolle poronhoitoalueella

Vahingon ilmoittaminen ja arviointi

Ilmoita näiden eläinten aiheuttama vahinko välittömästi Sodankylän maaseutuhallinnolle joko sähköpostitse tai soittamalla. Maaseutuelinkeinoviranomainen käy tarkistamassa viljelys-, irtaimisto- ja kotieläinvahingon aina.

Porovahingot ilmoitetaan ensin poroisännälle tai poromiehelle, joka ilmoittaa sen meille ja niitä tarkistetaan harkinnan mukaan.

Tee vahinkoilmoitus

petovahingot@sodankyla.fi

puh. 040 573 3093

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Toimita kirjallinen korvaushakemus kunnan maaseutuhallintoon tai täytä hakemus sähköisesti Vipu palvelussa. Jätä korvaushakemus yhden kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta. Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksen hakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

Yhteystiedot

Vastaava maaseutuasiamies

Pirjo Vattulainen

puh. 040 573 3093

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Käyntiosoite

Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla