Projektit ja hankkeet

Käynnissä olevia hankkeita

Sodankylän kunnassa on käynnissä useita mielenkiintoisia hankkeita ja projekteja. Alla lyhyet kuvaukset ajankohtaisista hankkeista.

Lisää käynnissä olevia ja päättyneitä hankkeita osoitteessa businesslappi.fi/hankkeet

Perheystävällinen hybridityön Lappi

Lapin yliopiston toteuttamassa Perheystävällinen hybridityön Lappi-hankkeessa edistämme Lappilaisten organisaatioiden kilpailukykyä ja tuottavuutta. Vahvistamme houkuttelevuutta kehittämällä työhyvinvointia ja työssäjaksamista korostavia työnorganisointimalleja.

Keskeisenä tavoitteena on saada Lapin kuntiin ajantasaiset etätyösopimukset, etätyökäytänteet ja auttaa etätyökulttuurin muodostamisessa työhyvinvointia painottaen. Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa kehitetään muun muassa johtamista, toteutetaan yrityksille suunnattu Hybridityö - joustotyötä ja työhyvinvointia -koulutuskokonaisuus sekä tuotetaan Hybridityön käsikirja laajempaan käyttöön. Kuntien vetovoimaa perheystävällisenä asuin- ja työympäristönä edistetään kuntakohtaisella viestinnällä.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja se toteutetaan yhteistyössä Kittilän, Pellon, Posion, Sodankylän, Tornion ja Utsjoen kuntien kanssa 1.3.2021-30.6.2023 välisenä aikana.

Lisätietoja hankkeesta:

Inga Koskitalo, 
projektipäällikkö
p. 040 659 8049
inga.koskitalo (at) ulapland.fi

Kuntien logot +ESR jutut.jpg


Joustavat oppimispolut Sodankylän malliin 1.2.2021 – 31.7.2023

Hankkeen päätoteuttaja on Sodankylän kunta ja osatoteuttaja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Sodankylän toimipiste.

Hankkeen avulla valmistaudutaan oppivelvollisuuden pitenemiseen tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten, Sodankylän kunnan, Oulun yliopiston ja paikallisten työnantajien kesken. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Oulun Yliopiston tiedekunnat, Oulun yliopiston geofysiikan observatorio Sodankylässä, Boliden Kevitsa Mining Oy ja Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kultakaivos. 

Hanke sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymiä perusasteelta toiselle asteelle, siirtymiä toisella asteella lukion ja ammattiopiston välillä sekä siirtymiä toiselta asteelta korkeakouluun ja työelämään. Hanke vähentää ilman toisen asteen tutkintoa jäävien nuorten määrää Sodankylässä ja kehittää koulutuksen vetovoimaisuutta.

Rahoittava viranomainen; Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-

Rahoitus: yhteensä 393 878 €, josta ESR ja valtion osuus 295 407 € (75%) ja tuensaajan omarahoitus 98 471 € (25%)

Projektipäällikkö: 4.6.2021 alkaen Johanna Mikkola (50% työajalla).

oppimispolut.jpg


Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke

Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat, tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Hankkeen tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisen hankintatoiminnan edistäminen, uusien toimintamallien kehittäminen ja materiaalivirtojen vähentäminen
pk-yritysten palvelukonseptien ja liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeen toteuttajia ovat Sodankylän ja Kittilän kunta. Lisätietoa hankkeen sivuilla: http://kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/

Kestavat_hankinnat_logo_lev_800_px-640x196.jpg 

hankintahanke_logobanneri_web_koko_2016.png

 

Omat digiajan hyvinvointipalvelut ODA-projekti 2016 – 2018

Sodankylän kunta on mukana valtakunnallisessa Omat digiajan hyvinvointipalvelut ODA-projektissa 2015 – 2018 Projektissa rakennetaan sote-palvelujen toimintamallia, jossa asiakkaille annetaan isompi rooli oman hyvinvointinsa arvioinnissa ja seurannassa. Uuden toimintamallin tueksi kehitetään itse- ja omahoitoa tukeva sähköinen palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa uudet toimintatavat sekä asiakkaalle että ammattilaisille.

Sähköinen ODA-palvelukokonaisuus tuo sosiaali- ja terveyspalvelut digiaikaan. ODA-palvelut tulevat osaksi Kanta-palveluita. Asiakkaiden näkökulmasta tämä yksinkertaistaa kansalaispalvelujen viidakkoa, jossa jo nykyisellään on lukuisia eri palveluja, brändejä ja verkko-osoitteita. Tavoitteena on tuoda palvelut joustavasti kaikkien ulottuville, ajasta ja paikasta riippumatta. ODA yhdistää tieteellisesti tutkittua tietoa, sote-ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa, ja tekee niiden pohjalta älykkäitä johtopäätöksiä ja suosituksia. ODAssa voi tehdä oirearvioita, käyttää sähköisiä hyvinvointivalmennuksia sekä laatia hyvinvointisuunnitelmia ja seurata niiden toteutumista. Arvio ja ohjaus ovat siten aina henkilökohtaisia.

ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat omahoidon edelläkävijät eli 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä: Espoo (isäntäkunta), Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Tampere, Turku, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit.

Sodankylässä pilottikohteena ikäihmisten läheishoito

Sodankylän osahankkeessa kehitetään ja pilotoidaan aikaa ennen omaishoidon sopimusta eli läheishoitajuutta. Pilotoinnin kohteena ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessit. Sodankylän kunnan pilotin tavoitteena on tuottaa ratkaisu, jossa hyvinvointitarkastukseen ja hyvinvointisuunnitelman tuottamiseen nivotaan asiakkaan omahoitotoimi sekä näiden avulla lyhentää ja nopeuttaa asiakkaan/potilaan hoitopolkuja sekä tuottaa sähköisinä palveluina hoivan ja itsehoivan palveluita esimerkiksi terveyskeskuksesta kotiin tai sairaalasta terveyskeskukseen ja palvelutaloon. Pilotin myötä halutaan kehittää keinoja tukea enemmän em. asiakkaiden voimavaroja ja ennaltaehkäistä heidän uupumista.

Missä mennään?

Syksy on lähtenyt ODA:ssa vauhdikkaasti käyntiin ja töitä paiskitaan hartiavoimin joka suunnalla. Tekninen tiimi työstää itse ODA-tuotetta ja tuotetta pilotoivat ammattilaiset valmistautuvat kukin tahoillaan pilotointiin. Ensimmäinen ODA-proto käynnistyi kesäloman kynnyksellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä. Syksyn aikana eri puolella Suomea kokeillaan useita erilaisia ODA –palveluita. Kokeilujen jälkeen nämä palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Tämä tulee mullistamaan elämämme sekä ammattilaisten että kansalaisten näkökulmasta. Ensimmäisenä ovat lähteneet käyntiin oirearviot ja sosiaalipalvelujen hyvinvointiarviot, johon sisältyy Sodankylän Minäkö läheishoitaja? -kysely. Vauhti siis vaan kiihtyy ja tavoitteena on, että noin 30 pilottia pyörii sujuvasti eri kehitysvaiheissa vuodenvaihteessa.

Lisätietoa hankkeesta:
Projektipäällikkö Maarit Hoppula, p. 040 7430 377

Projektikoordinaattori Maija Eskola-Tuoma, p. 0407766892

email. etunimi.sukunimi(at)sodankyla.fi

www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/omahoito/Sivut/default.aspx

http://oda-projekti.blogspot.fi/

Lapin Digiaika 27.4.2017 seminaarin tallenne YouTubessa: https://youtu.be/h3NIhUnODi8

Sodankylän arktisen testausympäristön kehittämishanke DATES

Sodankylän arktisen testaus- ja palvelutoiminnan kehittämisohjelmaan liittyvä 1. osahanke DATES on kyseisen kehittämisohjelman pilottihanke. Hankkeen yleisluontoisena tavoitteena on hyödyntää pohjoisia olosuhteita elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kehittämällä ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän lentokenttäalueella. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Sodankylän kunta.
 
Hankkeella kehitetään ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän kuntaan. Painopistealoina ovat:
  1. ajoneuvojen ja työkoneiden testaus (liikenne-, kaivosteollisuus-, kunnossapitoajoneuvot)
  2. turvallisuuden- ja pelastustoiminnan testaus
  3. ilmailun ja ilmailuteollisuuden testaus sekä miehittämättömien ilma-alusten ja järjestelmien testausympäristö (RPSA, UAS, UAV, RTST).
Uutuusarvona on luoda Sodankylään ympärivuotinen arktisen alueen testauksen ja kehittämisen palvelukeskittymä, joka palvelee ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden tarpeita.
 
Lisätiedot hankkeesta:
Projektipäällikkö Heikki Heinonen
Puh. 040 719 2820
http://dates.airportsodankyla.fi
 
Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto - Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020​​
 

Regional Innovation in the Nordic Arctic and Scotland with a special focus on regions with large-scale projects (REGINA -hanke)

Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet pohjoismaissa arktisella alueella ja Skotlannissa:
Paikkakunnan ja kaivosten yhteistyön kehittäminen Sodankylässä.

Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä
Lapin yliopiston  Sodankylässä kesällä 2016 tekemän kyselytutkimuksen raportti on nyt saatavilla sähköisenä: ​https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62729

 

Lisätietoja hankkeesta:
Projektipäällikkö
Anna Kantola
Puh. 040 176 5299
anna.kantola@sodankyla.fi
http://www.reginaproject.eu/

http://kaivossopimus.blogspot.fi/
@REGINASodankylä

logot.png 

logot abc.jpg 

 

REILA reittimerkinnät turvallisiksi, pilottialueena Lappi 2015-2018 

REILA reittimerkinnät turvallisiksi, pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankkeen  kehitystavoitteena on vahvistaa maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta.
Tuloksia ovat:

  1. yhtenäiset pelastus- ja paikannusmerkinnät, jotka hyväksytään sekä alueelliseksi että kansalliseksi käytännöksi
  2. ohjeistus turvallisiksi ja asiakaslähtöisiksi maastomerkinnöiksi
  3. riskiperusteisen reittisuunnittelun malli
  4. reittikartoitukset ja riskiperusteiset reittimerkintäsuunnitelmat kunnissa ja
  5. tietopankki, johon on koottu tietoa reittien turvallisuuteen, merkintöihin ja toimijaverkostoon liittyen.

REILA-hanketta viedään eteenpäin Lapin Pelastuslaitoksen, Metsähallituksen ja Lapin AMK/MTIn vetämänä, ja mukana on 14 lappilaista kuntaa. Lisää tietoja hankkeesta www.reittimerkinnat.fi.

Kultainen Pohjoinen

Sodankylän kunnan hallinnoima ja Leader Pohjoisin Lapin rahoittama hanke, jossa selvitetään Sodankylän kunnan pohjoisosan matkailutoimijoiden yhteistä, toimivaa ja taloudellista yhteistyömallia tai -organisaatiota. 

Hankkeessa kartoitetaan pohjoisosan (Kakslauttanen, Kiilopää, Purnumukka, Tankavaara, Vuotso, Madetkoski, Peurasuvanto, Lokka ja Porttipahta) toimijat, olemassa olevat matkailupalvelut ja tapahtumat. Haastattelujen avulla selvitetään heidän toiveensa ja kehittämisehdotuksensa sekä mietitään luotavaa yhteistyömallia. 

Yritystapaamisten lisäksi järjestetään työpajoja ja verkostointitilaisuuksia (2-3 kpl) sekä opintomatka, jonka tarkoituksena on tutustua eri yhteistyö- ja organisaatiomalleihin sekä yrittäjien väliseen yhteistyöhön. Hankkeen aikana myös vertaillaan ja selvitetään eri organisaatiomallien vastuut, velvoitteet, yritysten maksuosuudet ja organisaation tehtävät.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.-31.12.2016, jossa aktiivinen selvitystyö- ja raportointivaihe on n. 3 kk. Hankkeen vastuuhenkilö Sodankylän kunnassa on matkailukoordinaattori Marjo Harjula. 

Lisätietoja hankkeesta:
Ulla Koikkalainen 
p. 045 670 8842
digilapland@outlook.com

Leader -tunnus.jpg      leader-logo.png       EU-lippu ja  tunnuslause.jpg    

 

 

Päivitetty: 3.2.2022 13:06

No content found