Sodankylä yhtenäistää kunnan myöntämien avustusten hakuprosesseja

Kaikkia avustuksia haetaan jatkossa yhteisellä lomakkeella. Lisäksi eri avustushauissa saattaa olla hakukohtaisia lomakkeita ja liitteitä. Neuvottelumenettelystä luovutaan.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 6. helmikuuta uudet periaatteet kunnan myöntämien avustusten hauille. Periaatteita ovat valmistelleet kunnan eri toimialat yhdessä.

Jatkossa kunnan avustuksia haetaan yhteisellä avustushakulomakkeella. Neuvottelumenettelystä luovutaan, ja avustusten myöntämisestä päätetään hakemusten perusteella.

Yhteisen lomakkeen tarkoitus on selkeyttää ja yhtenäistää avustusten hakumenettelyjä. Yhteisen hakulomakkeen lisäksi eri hauissa saattaa olla hakukohtaisia lomakkeita ja hakemukseen vaadittavia liitteitä.

 

Miksi hakuprosesseja uudistetaan?

Uusien periaatteiden ansiosta avustusten hakeminen on jatkossa aiempaa selkeämpää ja yhtenäisempää. Uudet periaatteet myös tekevät hakemisesta tasapuolisempaa ja avoimempaa eri hakijaryhmiä kohtaan.

Avustustoiminnalla halutaan ennen kaikkea edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Avustushakemuksessa kysytään hakijoilta, miten näitä asioita avustuksella edistetään.

 

Mitä avustuksia kunta myöntää?

Sodankylän kunnan avustustoiminta on tänä vuonna kokonaisuudessaan noin 715 000 euroa. Avustustoiminnan piiriin kuuluvat seuraavat kunnan avustukset:

Perusturvatoimialan aikaisempien vuosien avustustoimintaa uudistetaan maaliskuun aikana niin, että se vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksen myötä kunnan vastuulla olevaa kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistä.

Avustuksia myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja kunnan vahvistaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti sekä avustuskohtaisten myöntämisperiaatteiden ja kriteerien perusteella.

 

Kunnan avustuskriteerit

  • Avustuksia myönnetään Sodankylän kunnan alueella oleville yhdistyksille tai yrityksille, joilla on Y-tunnus sekä kunnassa asuville henkilöille (pientieavustus).
  • Avustuksen hakijan on esitettävä avustuksen tavoitteet hakukohtaisten erityistavoitteiden mukaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan viimeistään seuraavan vuoden avustushaun yhteydessä.
  • Tarkemmat avustuskriteerit voidaan määritellä avustuskohteittain.
  • Avustus on pääsääntöisesti kohdennettava kohdevuoden toimintaan.
  • Kunnan avustus ei voi olla toiminnan ainoa rahoitusmuoto.
  • Avustuksia myönnetään toimialojen määrärahojen puitteissa.
  • Kunnan avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen useammasta avustuskohteesta kerrallaan.
  • Kunnan avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain, jos avustusta ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen.
  • Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Täytä ja tulosta avustushakemus

Muita tiedotteita