Työllisyyden kuntakokeilu

Sodankylän kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jonka tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021 ja kestävät 31.12.2023 saakka. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkaille.

Lue lisää TE-toimiston sivuilla.