Työllisyyden kuntakokeilu

Sodankylän kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jonka tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Sodankylä osallistuu työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun, joka järjestetään valtakunnallisesti 1.3.2021–31.12.2024.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkaille.

Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallisena tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

 

Keille?

Kokeilualueen asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat

  • joiden kotikunta on Sodankylä ja
  • jotka eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai
  • jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Lue lisää TE-toimiston sivuilla.