Anna palautetta kyläilmeen suunnitelmaluonnoksista

Kuntalaisilta pyydetään palautetta Sodankylän kuntakeskuksen yleisilmeen luonnosvaiheen suunnitelmista. Löydät linkin palautekyselyyn sekä suunnitelmaluonnoksen täältä.

Sodankylä 14.6.2023, kuva: Marko Keinonen, Mediapaja

Sodankylän kuntakeskuksen kyläilmeen suunnittelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että yleisilmeen suunnitelmaluonnoksista pyydetään palautetta. Palautteen avulla laaditaan varsinainen suunnitelma.

Kysely on avoinna 9.–23.4.2024. Kyselyyn voi vastata digitaalisesti (linkki alla) tai paperisella palautelomakkeella Sodankylän kirjastossa.

Ennen kuin vastaat kyselyyn, katso suunnitelmaluonnos (alla tiedostoina) läpi, ja ja kerro sitten, mitä hyvää, huonoa tai kehitettävää luonnoksessa on. Kyselyssä on myös oma kohta muille kehittämisideoille.

Kyselyn on toteuttanut FCG Finnish Consulting Group Oy.

Mistä on kyse?

  • Sodankylän kunnan tavoitteena on laatia kuntakeskuksen yleisilmeen kokonaisvaltainen suunnitelma tämän vuoden aikana.
  • Työssä laaditaan yleissuunnitelma taajamakuvan kehittämisestä ja yleisilmeestä, ja siinä huomioidaan kuntakeskuksen vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden kehittämistarpeet sekä keskusta-alueella liikkuminen.
  • Kyläilmeen suunnittelutyö käynnistyi viime vuonna asukaskyselyllä, joka oli avoinna 6.–20.11.2023. Kyselyyn saatiin 153 vastausta. Lisäksi toteutettiin yrittäjäkysely, joka oli avoinna 22.11.–10.12.2023. Siihen saatiin 11 vastausta.
  • Suunnittelutyöhön liittyvä kyläkävely järjestettiin 19.12.2023.
  • Suunnitelmaluonnoksia on työstetty asukas- ja yrittäjäkyselyn sekä kuntalaisille suunnatun kyläkävelyn pohjalta. Luonnoksia esiteltiin kuntalaisille yleisötilaisuudessa 27.2.2024.

Muita tiedotteita