Terveisiä Sodankylän taajaman kyläkävelyltä 19.12.2023!

Raikas pakkanen hieman nipisteli nenänpäätä, mutta kierros oli antoisa ja saimme evääksi tarkkoja huomioita ja hyviä ideoita keskustaajaman kehittämiseksi.

Keräännyimme Sodankylän kunnanvirastolle 19.12.2023 klo 17 kaikille avoimelle kyläkierrokselle, jonka tarkoitus oli osallistaa kuntalaisia taajaman kyläilmeen suunnitteluun. Kierrosta vetivät Tarja Outila FCG:ltä ja Ari Pesonen Sodankylän kunnasta. Kävelyn aikana kävimme läpi asukaskyselyn tuloksia ja keskustelimme sekä ideoimme lisää matkalle tehtyjen huomioiden pohjalta.

Kierros käynnistyi Sodankylän kunnanvirastolta ja kulki kirkkopuiston kautta Kitisenrannan koululle. Vanhalta koululta jatkoimme linja-auto asemalle ja sieltä torin ja Jäämerentien kautta S-marketin parkkialueen läpi takaisin kunnanvirastolle.

Kyläkävelyn aikana esiin nousseita toiveita ja huomioita

 • Valaistuksen hyödyntäminen näyttävissä julkisissa rakennuksissa lisäisi näkyvyyttä ja kohottaisi kyläkuvaa.
 • Puiden valaiseminen loisi tunnelmaa.
 • Muraalit seinäpinnoilla kertoisivat alueesta ja elävöittäisivät kyläkuvaa.
 • Kirkkopuiston kehittäminen. Huomioidaan opastus, valaistus, liikennejärjestelyt ja palvelut.
 • Kitisenrannan koulun ja sen ranta-alueen ympäristön kehittäminen kulttuurin ja viihtyisyyden parantamiseksi, sisääntulo Kitisenrannan koululle tasokkaammaksi ja pihaympäristö aitoineen korjattava.
 • Kitisenrannan laajojen paikoitusalueiden hyödyntäminen kulttuuria tai vapaa-aikaa palvelevaan käyttöön.
 • Nykyisen torialueen kehittäminen hotellin ja keskustan välisenä yhteytenä. Torialueelle voisi lisätä aktiviteettitoimintoja ja vuokrattavia välineitä sekä matkailuun liittyvän pysäköinnin kehittämistä.
 • Tyhjille tonteille polkuja ja pientä valaistusta tuomaan tunnelmaa ja hauskaa tekemistä keskustaan.
 • Linja-autoaseman ympäristöön toivottiin paikoituksen lisäämistä henkilöautoille mm. uudelleen järjestelemällä parkkialuetta.
 • Keskustan Jäämerentielle toivottiin yhtenäistä ilmettä liikekiinteistöjen julkisivuihin ja yleisilmeeseen.
 • Vanhentuneiden kauppalogojen ja kylttien poistaminen.
 • Jäämerentien jalankulkukäytävän hyödyntämistä tapahtumissa.
 • S-marketin laaja paikoitusalue koettiin turvattomaksi jalankulkijalle ja koko korttelia pitäisi kehittää, koska on etelästä tultaessa keskustaan tulo ja korttelin pitäisi olla edustavan näköinen ja selkeä.
 • Liikenneympyröihin toivottiin taidetta, joka kuvastaa paikallista identiteettiä.

Kyläsuunnitelman seuraava vaihe on luonnosten teko kyselyiden ja kyläkävelyn pohjalta.

Lämmin kiitos kaikille kyläkävelyyn osallistuneille sekä asukas- sekä yrityskyselyihin vastanneille!

Muita tiedotteita