Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -suunnitteluhanke

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä suunnitteluhankkeelle on haettu rahoitusta Lapin liiton JTF-rahastosta. Alueen matkailuinfraa kehitetään erityisesti helposti saavutettavien lähi-/ympyräreittien osalta ympärivuotisesti siten, että alueella toimivat matkailuyritykset voivat kehittää palveluitaan hyödyntäen laajenevaa reitistöinfraa. Infran kehittyminen luo mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan syntymiselle alueelle, myös olemassa olevat pienyritykset voivat laajentaa palvelutarjontaansa reitistöinfran kehittymisen myötä.

Kuva: Visit Pyhä-Luosto ry

Lisää hankkeita