Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -suunnitteluhanke

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -suunnitteluhankkeen tavoitteena on kehittää alueen matkailuinfrastruktuuria erityisesti helposti saavutettavien lähi- ja ympyräreittien osalta ja luoda mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan syntymiselle alueelle sekä laajentaa olemassa olevien pienyritysten palvelutarjontaa reitistöinfrastruktuurin kehittymisen myötä. Hankkeen avulla voidaan tarjota entistä monipuolisempia ja houkuttelevampia matkailuelämyksiä ympäri vuoden. Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2025.

Kuva: Visit Pyhä-Luosto ry

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -suunnitteluhankkeessa parannetaan alueen matkailupalveluiden saavutettavuutta ja monipuolisuutta ympärivuotisesti, jotta niin paikalliset asukkaat kuin matkailijatkin voivat nauttia luonnosta ja monipuolisista aktiviteeteista turvallisesti ja helposti. Hankkeessa kehitetään alueen matkailuinfrastruktuuria erityisesti helposti saavutettavien lähi- ja ympyräreittien osalta, joka tukee alueen matkailuyrityksiä palveluiden kehittämisessä sekä luo pohjaa uuden yritystoiminnan syntymiselle ja mahdollistaa olemassa olevien yritysten laajentumisen.

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen: suunnittelu- ja investointivaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa laaditaan kattava Master Plan -suunnitelma reitistöjen kehittämiseksi niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin asiakkaat huomioiden sekä tuotetaan kehitettävistä reitistöistä tarvittava aineisto digitaalisia reittikuvauksia varten. Investointivaiheessa toteutetaan suunnitelman mukaiset toimenpiteet maastoon.

Hankkeen tavoitteena on myös turvata luonnon monimuotoisuus ja edistää kestävää matkailua. Hankkeessa pyritään minimoimaan ympäristövaikutukset ja varmistetaan, että reitistöt soveltuvat käytettäviksi ympäri vuoden eri harrastusmuodoilla.

Hanke on valmisteltu yhteistyössä alueen yritysten, kuntien, Metsähallituksen ja muiden sidosryhmien kanssa. Se vastaa Lapin alueelliseen siirtymäsuunnitelmaan tukemalla pk-yritysten kasvua ja luomalla edellytyksiä ympärivuotiselle kannattavalle liiketoiminnalle.

Tulevaisuudessa hankkeen odotetaan tuovan alueelle uusia työpaikkoja ja monipuolisempia palveluita, mikä lisää alueen vetovoimaa matkailijoiden keskuudessa. Hankkeen kautta halutaan varmistaa, että paikalliset yritykset voivat menestyä kilpailussa isompien matkailukeskusten kanssa tarjoamalla entistä houkuttelevampia palveluita.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2025
Hankekoodi: J10707
Hankkeen hakija ja hallinnoija:
Sodankylän kunta
Toteutuksessa mukana lisäksi Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen kunta ja Visit Pyhä-Luosto.
Rahoittaja: Lapin liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
Kustannusarvio: 307 411 €
Tukiprosentti: 80 %, 245 929 €

Lisätiedot

Mari Saastamoinen

Projektipäällikkö
puh. 040 6864053
mari.saastamoinen@sodankyla.fi

Amanda Aikio

Projektityöntekijä
puh. 040 8457 909
amanda.aikio(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita