Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -investointihanke

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -investointihankkeessa keskitytään matkailuinfrastruktuurin kehittämiseen lumikenkäilyyn, pyöräilyyn ja retkeilyyn soveltuvien reittien osalta. Tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa reitistöä, mahdollistaen uuden yritystoiminnan syntymisen ja olemassa olevien yritysten palvelutarjonnan laajentumisen. Hankkeella turvataan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan alueen kilpailukykyä. Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2025.

Kuva: Visit Pyhä-Luosto ry

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -investointihanke on jatkoa Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -suunnitteluhankkeelle. Investointihankkeella parannetaan Luoston matkailuinfrastruktuuria reitistöjä kehittämällä ja lisätään alueen houkuttelevuutta ympärivuotisesti. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 31.12.2025.

Investointihankkeessa toteutetaan suunnitteluhankkeen mukaiset toimenpiteet maastoon. Tämä käsittää uusien reittien rakentamisen sekä olemassa olevien parantamisen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat alla esitettyihin reitteihin, jotka ovat kartoitettu alueella yhteisesti yrittäjien ja kuntien edustajien kesken järjestetyissä tilaisuuksissa:

  • Lumikenkäreitti Torvisen maja – Luosto
  • Lumikenkäreitti Luosto – Orresokka – Orresokan huippu – Luosto
  • Lumikenkäreitin laajennus olemassa olevalta lumikenkäreitiltä Pikku-Luostolta Ukko-Luostolle ja alas Tikkalaavun reitille.
  • Luoston lähivirkistysalueelle sorastettu polku sekä katettu tulipaikka/laavu rakenteineen
  • Kantapäävaaran retkeilyalue: Ympärivuotinen reitti retkeilyyn ja maastopyöräilyyn sekä katettu tulipaikka/laavu rakenteineen. Talviaikainen lumikenkäreitti yhtyy lähivirkistysalueen reittiin.

Hankkeessa myös hankitaan ja asennetaan tarvittavat opasteet, tienvarsi- ja tervetulokyltit kehitettäville reiteille. Näin parannetaan reittien löydettävyyttä, turvallisuutta ja vastataan asiakaspalautteisiin.

Hankkeen tuloksena alueelle syntyy lisää mahdollisuuksia matkailuyrittäjille ja matkailijoille. Parantunut infrastruktuuri houkuttelee kävijöitä ympäri vuoden ja edistää alueen kestävää matkailua.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2025
Hankekoodi: J10753
Hankkeen hakija ja hallinnoija: Sodankylän kunta
Rahoittaja: Lapin liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
Kustannusarvio: 124 846 €
Tukiprosentti: 70 %, 87 392 €

Lisätiedot

Marjo Harjula

Matkailukoordinaattori
puh. 040 5656 967
marjo.harjula(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita