Sodankylän reittikyselyn tulokset tukevat alueen kehityssuunnitelmia

Sodankylän kunta toteutti toukokuussa reittikyselyn, jonka tulokset osoittavat, että reitistöihin liittyvät toiveet ja tarpeet ovat linjassa kunnan jo käynnissä olevien kehityshankkeiden ja toimenpiteiden kanssa. Lisäsatsausta toivotaan erityisesti reittien löydettävyyteen.

Rantareitti
Rantareittejä on kehitetty Sodankylässä, ja ne saivat kyselyn vastaajilta kiitosta. (Kuva: Liisa Kuittinen)

Sodankylän reiteillä on turvallista liikkua, ja positiivista on, että Sodankylän reitistöjä kehitetään edelleen. Reittien kehitystyö tukee kuntalaisten hyvinvointia.

Tämä käy ilmi reittikyselystä, jonka Sodankylän kunta toteutti toukokuussa ja jonka tuloksia hyödynnetään parhaillaan käynnissä olevissa Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolla reitistöjä kehittämällä ja Sodankylän lähireittien kehittäminen -hankkeissa. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 87 vastausta.

Kyselyn tuloksissa korostuvat monipuolisten, eri tasoisten ja helposti saavutettavien reitistöjen tarve ympäri vuoden. Vastaajat toivovat, että kesäreiteillä hyödynnettäisiin enemmän jokimaisemia, talvella metsiä. Myös tuntureiden, vaarojen ja kylien erityispiirteiden toivotaan nousevan reittien kehitystyön ansiosta tulevaisuudessa paremmin esiin – erityisesti Kommattivaarassa ja Oratunturissa.

Reittejä on tarjolla melko hyvin, mutta niiden löydettävyys tuottaa haasteita, ja siihen toivottiin ratkaisua. Kehityskohteina mainittiin erityisesti reittien lähtöpisteet, opasteet, kartat ja reittimerkinnät. Myös markkinointiin toivotaan panostusta, jotta Sodankylän mahdollisuudet olisivat paremmin niin paikkakuntalaisten kuin matkailijoidenkin löydettävissä.

– Myös Sodankylän keskustassa viime talvena majoittuneet ranskalaisryhmät kaipasivat lähistölle esimerkiksi merkittyjä lumikenkäreittejä, joten on erittäin hienoa, että saadaan sovitettua niin paikallisten kuin matkailijoiden tarpeet ja intressit samoille reiteille, kertoo Sodankylän kunnan matkailukoordinaattori Marjo Harjula.

– Myös ympärivuotisille pyöräreiteille on paljon kysyntää, hän lisää.

Sodankylän kunta on viime vuosina kehittänyt urheilupuiston aluetta ja rantareittejä. Ne saivatkin kyselyyn vastanneilta paljon kiitosta. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jani Kiemunki on tyytyväinen, että kehitys on huomioitu positiivisesti. Kiemungin mukaan esimerkiksi rantareitteihin ja Kommattivaaraan panostetaan lähitulevaisuudessa lisää. Hän kannustaa yrittäjiä hyödyntämään edelleen reitistöjä palvelujen kehittämisessä.

Kyselyssä nousi voimakkaasti esille erilaisten palvelujen, kuten välineiden vuokrausmahdollisuuksien, tarve. Tämä tarjoaa paikallisille yrityksille erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa ja palvelujaan.

Kyselyn keskeiset tulokset

Toivotuimmat reitit

 • Maastopyöräilyreitit
 • Sulanmaan kävelyreitit (toukokuu-syyskuu)
 • Lumikenkäilyreitit
 • Luontopolut
 • Talvikävelyreitit (lokakuu-huhtikuu)
 • Hiihtoladut

Toivotuimmat palvelut ja kohteet

 • Laavut, kodat ja tulipaikat
 • Harrastevälineiden vuokrauspalvelut
 • Uintipaikat ja saunat
 • Lintutornit ja näköalatasanteet

Vuokrattavat harrastusvälineet

 • SUP-laudat, kajakit ja kanootit
 • Liukulumikengät
 • Sähkö-, maasto- ja kaupunkipyörät

 

Reitistökehittämistä ja digitaalista saavutettavuutta

Kyselyn tulokset vahvistavat, että käynnissä olevat reitistöjen kehittämiseen kohdistetut Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -hankkeet sekä Sodankylän lähireittien kehittäminen -hanke vastaavat hyvin esiin nousseisiin tarpeisiin. Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -hankkeiden kautta suunnitellaan ja toteutetaan lumikenkä-, pyöräily- ja retkeilyreittejä sekä uusitaan opasteita ja reittimerkintöjä kestävästi, yhdenmukaisesti ja myös kansainväliset tarpeet huomioiden.

Sodankylän lähireittien kehittäminen -hankkeessa kehitetään Sodankylän kirkonkylän ja sen lähialueiden reittejä digitaalisia työkaluja hyödyntäen sekä panostetaan luontomatkailutoimijoiden osaamisen lisäämiseen erityisesti tuotteistamisen osalta. Hankkeen projektipäällikkönä kesäkuussa aloittanut Noora Vuontisvaara vinkkaa, että hankkeen toimenpiteiden painopisteisiin on mahdollisuutta vaikuttaa syksyllä järjestettävissä tilaisuuksissa. Niistä ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa Sodankylän kunnan sivuilla.

Reittien digitaalinen saavutettavuus on tunnistettu tärkeäksi niin paikallisten kuin matkailijoidenkin osalta. Niin Pyhä-Luostolla kuin koko Sodankylän kunnan alueellakin tullaan hyödyntämään reittikuvauksia ja kartta- ja navigointityökaluja tarjoavaa Outdooractive -sovellusta, josta löytyy kattavasti tietoa reiteistä ja niiden varrella olevista palveluista.

 

Kyselyn taustaa

Kysely oli avoinna 16.–31.5.2024, ja siitä tiedotettiin Sodankylän kunnan verkkosivujen, sosiaalisen median kanavien sekä hankesivujen kautta. Kyselyyn vastasi 87 henkilöä, joiden kesken arvotaan kolme 50 euron Likiliike-lahjakorttia. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tuloksia hyödynnetään Sodankylän kunnan alueen reitistöjen kehittämistyössä sekä Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -hankkeissa ja Sodankylän lähireittien kehittäminen -hankkeissa. Hankkeet ovat saaneet rahoituksen Lapin liitolta (oikeudenmukaisen siirtymän) JTF-rahastosta ja ovat Euroopan unionin osarahoittamia.

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -hankkeiden toteutusaika on 1.1.2024–31.12.2025. Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -suunnitteluhankkeen kustannusarvio on 307 411 € ja tukiprosentti on 80 %. Hankkeen hallinnoijana toimii Sodankylän kunta, ja toteutuksessa ovat mukana lisäksi Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki ja Visit Pyhä-Luosto ry.

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -investointihankkeen kustannusarvio on 124 846 € ja tukiprosentti on 70 %. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Sodankylän kunta.

Sodankylän lähireittien kehittäminen -hankkeen toteutusaika on 1.3.2024–28.2.2026, ja kustannusarvio 204 716 € sekä tukiprosentti 80 %. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Sodankylän kunta.

 

Muita tiedotteita