Sodankylässä panostetaan matkailuun reitistöjä kehittämällä

Sodankylä haluaa tarjota luonnossa liikkujille entistä monipuolisempia ja parempia mahdollisuuksia kokea upea luonto läpi vuoden, ja siksi kunta satsaa reitistöjensä kehittämiseen. 

Oratunturi on yksi Sodankylän hienoista luonto- ja retkikohteista. (Kuva: Liisa Kuittinen)

Sodankylän kunta on käynnistänyt mittavia reitistöjen kehittämishankkeita. Tavoitteena on tehdä Sodankylästä entistä houkuttelevampi kohde aktiivisille luonnossa liikkujille tarjoten monipuolisia reittejä ympärivuotiseen käyttöön niin Pyhä-Luostolla kuin Sodankylän keskustaajaman lähialueilla.

– Sodankylässä on valtavasti potentiaalia luontomatkailulle, ja reittihankkeet ovat keskeinen osa tätä kehitystä. Haluamme tarjota kaikille entistä parempia mahdollisuuksia kokea Sodankylän upea luonto monipuolisten ja helposti löydettävien reittien avulla, sanoo Marjo Harjula, Sodankylän kunnan matkailukoordinaattori.

Kehitettävät reitit tukevat monipuolista liikkumista: mahdollisuuksia tulee olemaan retkeilystä maastopyöräilyyn ja lumikenkäilyyn. Erityistä huomiota kiinnitetään reittien selkeyteen ja saavutettavuuteen. Hankkeissa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, jotka tuovat reitit matkailijoiden ulottuville Outdoor Active -alustan kautta.

– Olemme innoissamme siitä, miten nämä hankkeet tuovat uusia mahdollisuuksia niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin. Panostamme erityisesti opastuksen parantamiseen, reittien löydettävyyteen ja digitaalisiin reittikuvauksiin, jotta myös kansainväliset matkailijat voivat liikkua luonnossa turvallisesti ja vaivattomasti, kommentoi Anu Summanen, Visit Pyhä-Luosto ry:n toiminnanjohtaja.

Kaikessa kehityksessä huomioidaan alueen ainutlaatuinen luonto ja pyritään varmistamaan sen kestävä käyttö. Reitit suunnitellaan kestäviksi, ja ne ohjaavat matkailijoita nauttimaan luonnosta vastuullisesti.

– Toivomme, että paikalliset yritykset ja muut matkailun sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti hankkeiden toimenpiteisiin, sillä uudet reitit avaavat monenlaisia mahdollisuuksia matkailutuotteiden kehittämiseen. Laajeneva palvelutarjonta taas tuo alueelle lisää työpaikkoja ja investointeja, sanoo Mari Saastamoinen, Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -suunnitteluhankkeen projektipäällikkö.

Uudet ja päivitetyt reitit myös parantavat alueen imagoa ja vetovoimaisuutta, sillä ne lisäävät ympärivuotisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia luonnossa.

 

Haluatko olla mukana kehittämässä Sodankylän reitistöjä?

Sodankylän kunta kerää palautetta erilaisista reitistötarpeista niin paikallisilta kuin matkailijoilta, jotka liikkuvat aktiivisesti luonnossa. Voit osallistua kyselyyn täällä.

Voit olla mukana vaikuttamassa myös osallistumalla hankkeiden järjestämiin työpajoihin. Seuraa ilmoituksia kunnan kotisivuilla.

Hankkeet ovat saaneet rahoituksen Lapin liitolta (oikeudenmukaisen siirtymän) JTF-rahastosta ja ovat Euroopan unionin osarahoittamia. Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -hankkeiden toteutusaika on 1.1.2024–31.12.2025.

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -suunnitteluhankkeen kustannusarvio on 307 411 € ja tukiprosentti on 80 %. Hankkeen hallinnoijana toimii Sodankylän kunta, ja toteutuksessa ovat mukana lisäksi Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki ja Visit Pyhä-Luosto ry.

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä -investointihankkeen kustannusarvio on 124 846 € ja tukiprosentti on 70 %. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Sodankylän kunta.

Sodankylän lähireittien kehittäminen -hankkeen toteutusaika on 1.3.2024–28.2.2026, ja kustannusarvio 204 716 € sekä tukiprosentti 80 %. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Sodankylän kunta.

Muita tiedotteita