Sodankylän lähireittien kehittäminen

Hankkeessa kehitetään Sodankylän lähireittejä painottaen reittien ympärivuotista käytettävyyttä, monipuolisuutta ja saavutettavuutta. Hankkeessa laaditaan Sodankylän lähireittien reitti- ja opastesuunnitelma, digitaaliset reittikuvaukset kuvineen, videoineen ja audioineen sekä järjestetään luontomatkailukohteille ja -yrityksille tuotteistamiseen opastava valmennus, jolla kehitetään alueelle kansainvälistä vetovoimaa ja ostettavuutta. Toteutusaika 1.3.2024-28.2.2026.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Sodankylän kirkonkylän ja sen lähialueiden lähireittejä, jotka palvelevat alueen yrityksiä, matkailijoita, asukkaita ja muita toimijoita. Hankkeessa suunnitellaan ympärivuotisia eritasoisia reittejä, joiden merkinnät ovat selkeät, yhdenmukaiset ja kestävät. Hankkeessa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia reittien suunnittelussa, toteutuksessa, tuotteistamisessa ja sisällöntuotannossa. Hankkeessa huomioidaan myös reittien lähtöpisteiden opastus ja informaatio. Hankkeella edistetään alueen vetovoimaa, elinvoimaa, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä luonnon monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä myös luontomatkailun valmennuspakettien avulla. Hankkeella luodaan edellytyksiä uusien yritysten, työpaikkojen, investointien ja tapahtumien syntymiselle sekä nykyisten yritysten kasvulle ja kehittymiselle.

Sodankylän kunta hakee hankkeeseen projektipäällikköä määräaikaiseen toimeen. Klikkaa hakuilmoitukseen.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2024-28.2.2026
Hankekoodi: J10810
Hankkeen hakija ja hallinnoija:
Sodankylän kunta
Rahoittaja: Lapin liitto, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
Kustannusarvio: 204 716 €
Tukiprosentti: 80 %, 163 773 €

Lisätietoja hankkeesta:

Sodankylän lähireittien kehittäminen -hankesuunnitelma

Ari Pesonen

Kehitysjohtaja
puh. 040 769 5950
ari.pesonen(at)sodankyla.fi

Marjo Harjula

Matkailukoordinaattori
puh. 040 5656 967
marjo.harjula(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita