Sodankylän matkailun masterplan

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021-30.9.2022

Kansikuva: Pexels

Hankkeen tavoitteena on laatia Sodankylän kunnalle matkailuun liittyvä masterplan, eli matkailun kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan mm. kestävän kehityksen periaatteet sekä eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen. Kehittämissuunnitelmassa käydään läpi matkailun kehittämisen toimintaympäristö, matkailun nykytila ja sen kehittämiseen liittyvät suunnitelmat, keskeiset kehittämisalueet, investointitarpeet, strategiset linjaukset, kehittämistä ohjaavan maankäytön suunnitelmat ja sen antamat mahdollisuudet.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti suunnittelutyössä huomioidaan yhdyskuntarakenteen tehokkuus, mahdolliset liikennejärjestelyt, reitistöt, kunnallistekniikkajärjestelyt yms. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävään kehitykseen. Hankkeella edistetään matkailusektorin kansainvälistymistä, kilpailukyvyn parantamista sekä uudistetaan pk-yritysten toimintaedellytyksiä koko Sodankylän kunnan alueella.

Hankkeen aikana kootaan yksiin kansiin kunnan matkailun kehittämisen tietosisältöä ja laaditaan havainnemateriaaleja, jotka tukevat päätöksentekoa, markkinointia, kunnan veto- ja pitovoimaa sekä elinvoimaisuutta ja kansainvälisyyttä. Hankkeen myötä matkailu vahvistaa asemaansa Sodankylän kunnan yhtenä kehittämisen painopistealueista ja kärkielinkeinoista.

Kunnan matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma toimii pohjana matkailun toimenpideohjelmalle ja on osa elinkeinopoliittista ohjelmaa. Kunnan alueen matkailu kehittyy pitkällä aikavälillä kestävästi ja hallitusti ja eri elinkeinot ja sosiaaliset vaikutukset huomioiden. Matkailun toimintaympäristön kehittäminen tulee olemaan aiempaa suunnitelmallisempaa, matkailuyritysten, majoituskapasiteetin ja työpaikkojen määrä lisääntyy, sekä matkailupalveluiden määrä kasvaa. Näin ollen myös matkailijamäärät ja alueen matkailutulo kasvavat.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021 – 30.9.2022.
Hankkeen budjetti: 90 000 € (valtio: 63 000 €, kunta: 27 000 €)
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin liitto

Lisätiedot

Marjo Harjula

Projektipäällikkö
puh. 0405656967
marjo.harjula(at)sodankyla.fi

Hankkeen aineistot

Lisää hankkeita