Lapin ruoka 2

Hankkeessa kehitetään julkisten keittiöiden hankintaosaamista ja alueellista yhteistyötä paikallisen elintarviketuotannon ja -jalostuksen edistämiseksi.

Henkilö poimii marjoja kuksaan

Lähiruoan tuotannon, jalostuksen ja hankinnan edistämiseksi on tehty Suomessa ja Lapissa paljon toimenpiteitä – viimeisimpiä Sodankylän hallinnoima Case Sodankylä-Pudasjärvi ja Luonnonvarakeskuksen hallinnoima julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen kumppanuusmalli, Lapin ruoka -tiedotushanke.

Edellä mainituilla hankkeilla on saatu erittäin hyviä ja ajankohtaisia tuloksia, joita on voitu siirtää käytäntöön. Sodankylän hallinnoimassa hankkeessa julkiselle sektorille on tuotettu ateriapalveluiden tuotantoprosessin malli, jonka keskiössä on keittiön tuotantoprosessin toteutus niin, että se mahdollistaa aterioiden tuottamisen monipuolisesti paikallisista raaka-aineista. Sodankylän ateriapalvelut on toteuttanut tätä mallia.

 

Laaditun mallin käyttöönotto kuitenkin edellyttää:

 • toimintamallin avaamista yksityiskohtaisesti toimintakäsikirjan avulla koskien keittiöiden prosesseja
 • hankintaohjetta painottuen laajaan markkinakartoitukseen ja markkinavuoropuheluun
 • alueellisen logistiikan konkreettisten ratkaisujen syntymistä

 

Luken hallinnoimassa Lapin ruoka -tiedotushankkeessa tehtiin julkisen sektorin ateriapalveluissa merkittäviä havaintoja, jotka vaativat toimenpiteitä. Keskeiset havainnot koskivat erityisesti:

 • hankintaosaamisen puutteita ja halua edistää lähiruoan käyttöä
 • hankintojen keskittämistä (joku muu hoitaa hankinnat)
 • keittiöiden henkilöstöresurssipuutteita
 • keittiöiden välinen yhteistyö on vähäistä
 • keittiöiden einesvalmistusten ”valmisruoat” suurta roolia (valmistusprosessien puutteellinen hallinta)
 • lähiruoka mielletään kalliiksi ”gourmet-ruoaksi”
 • lähiruoan merkitystä ruokaturvallisuudelle ja huoltovarmuudelle ei tiedosteta
 • erityisen tärkeänä havaintona on, että ei sisäistetä hankintaprosessin merkitystä paikalliselle elintarviketuotannolle koko sen arvoketjussa

 

Miksi tämä hanke?

Elintarvikkeiden hankinnalla voi tukea alueellista alkutuotantoa ja elintarvikkeiden jalostusta. Hankintaprosessi, joka antaa alueellisille pienyrittäjille mahdollisuuden osallistua kilpailutukseen, lisää vahvasti alueen elintarviketuotantoa. Se tuo maakuntaan tuloja, työtä ja toimeentuloa. Tästä saatiin tiedotushankkeen aikana useita hyviä esimerkkejä.

Elintarvikkeiden hankinta edellyttää laajan hankintaprosessin kokonaisvaltaista hallintaa, hankinta-alueen elintarvikeyrittäjien tuntemusta ja tietämystä. Tällaiseen tilanteeseen pääsee vain perehtymällä hankintaprosessiin, tunnistamalla oman valmistuskeittiön valmistusprosessit ja perehtymällä valmistusreseptiikkaan.

Jotta tällaiseen tilanteeseen on mahdollista päästä, on toteutettava kehittämistoimenpiteitä. Näitä ovat hankintaprosessikokonaisuuden tutuksi tekeminen, sen todellisessa tilanteessa testaaminen ja keittiöiden valmistusprosessien avaaminen niin, että hankintaprosessit kohdentuvat alueen elintarviketuotantoon ja edistävät valmistuskeittiöiden tuotantoprosessia. Edellä kuvatuista toimenpiteistä laaditaan hankkeessa opas hankintaprosessin oikeanlaiseen toteutukseen ja toimintakäsikirja keittiöiden prosessien hankintoja tukeville toiminnoille.

Hankkeen päättyessä on hankkeen toteutusalueella käynnistynyt keittiöiden välisiä verkostoja, jotka toteuttavat hankintoja siten, että paikallisilla pienillä elintarvikeyrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjousprosesseihin. Samoin on syntynyt elintarvikeyrittäjien välisiä verkostoja, jotka tekevät keskinäistä yhteistyötä tuotekehityksessä, tarjousten tekemisessä ja logistiikassa.

Hankkeessa syntyneitä ja testattuja toimintamalleja voidaan hyödyntää maakunnassa ja muualla Suomessa.

 

Lapin ruoka 2 logot

Hankkeen perustiedot

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025

Päähankkeen toteuttaja: Sodankylän kunta

Osahankkeen toteuttaja: Luonnonvarakeskus (Luke)

Rahoittaja: Lapin liitto, JTF (Oikeuden mukaisen siirtymän rahasto)

Kustannusarvio: Sodankylä 238 988 €, Luonnonvarakeskus 149 894 €

Tukiprosentti: 80 %, Sodankylä 191 190 €, Luonnonvarakeskus 119 914 €

 

Lisätiedot:

Ruokapalvelupäällikkö Merja Ahola, merja.ahola@sodankyla.fi, puh. 040 809 4955

Rauno Kuha, rauno.kuha@luke.fi, puh. 040 481 4740

 

Lisää hankkeita