Mitä on osallistuva budjetointi?

Mun Sodankylä tehdään yhdessä. Täältä löydät tietoa osallistuvan budjetoinnin prosessista.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon, tässä tapauksessa päättämään tietyn rahasumman käytöstä. Sitä voidaan hyödyntää kunnissa, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. Tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vuoropuhelua asukkaiden ja kunnan välillä.

Osallistuvan budjetoinnin prosessi toteutettiin Sodankylässä edellisen kerran viime syksynä. Silloin kuntalaiset pääsivät äänestämään vuoden 2023 talousarvioon varatun 30 000 euron määrärahan käytöstä. Äänestyksen voitti kuntoportaat. Niitä rakennetaan parhaillaan Sodankylän urheilupuistoon.

Syksyllä 2023 sodankyläläiset pääsevät äänestämään vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin kohteesta. Mun Sodankylä 2024 -prosessi käynnistyy ideoinnilla, joka jatkuu 5. lokakuuta asti. Ideointivaiheessa saaduista ideoista valitaan 3–7 jatkoäänestykseen. Jatkoäänestyksen voittanut ehdotus viedään osaksi Sodankylän ensi vuoden talousarviota.

Osallistuvan budjetin määräraha on ensi vuodelle noin 50 000 euroa. Valtuusto päättää lopullisesta määrärahan suuruudesta talousarviovaltuustossa joulukuussa.

 

Mun Sodankylä 2024 -prosessin vaiheet

  1. Ideointikysely 16.9.–5.10.2023: Jätä oma ideasi! Vastaa ideointikyselyyn digitaalisesti verkossa tai kirjastossa kirjaston aukioloaikoina paperisella lipukkeella.
  2. Arviointi & jatkovalinnat: Kunta valitsee tulleista ideoista 3–7 parasta jatkoäänestykseen.
  3. Jatkoäänestys loka-marraskuussa: Äänestä jatkoon päässeistä ideoista mieleistäsi Otakantaa.fi-sivustolla.