Tonttihaun ohjeet

Perehdy tonttihaun ohjeisiin ja hakuun liittyviin materiaaleihin täällä.

Metsävainion alue eteläsuunnasta ilmasta käsin

Sodankylän kunta hakee Metsävainion alueen tonteille toteuttajia varaus- ja neuvottelumenettelyllä. Tonttihaku on suunnattu erityisesti ammattimaisille rakennuttajille ja rakennusliikkeille, jotka rakentavat tonteille rivitaloja, pienkerrostaloja tai useita erillispientaloja. Rakentaminen tonteille voi alkaa aikaisintaan vuoden 2024 keväällä.

Tonttien hakuaika alkaa 1.6.2023 klo 8.00 ja päättyy 22.6.2023 klo 8.00.

 

Vaihe 1: Varaushaku

Tontin hakija toimittaa hakuaikana Sodankylän kunnalle vapaamuotoisen varaushakemuksen, joka on merkitty otsikolla Metsävainion tonttivaraus. Hakemus lähetetään joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai postitse osoitteeseen Sodankylän kunta, PL 60, 99601 Sodankylän kunta.

Hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi ja yhteystiedot
 • selvitys hakijan rakennuttamis- tai rakentamiskokemuksesta
 • haettavan tontin tiedot (osoitteella)
 • kuvaus suunnitellun hankkeen käyttötarkoituksesta (rivitalo, useita pientaloja, kerrostalo)
 • käytettävä rakennusoikeus
 • hankkeen toteutusaikatauluarvio

Rakennushankkeen koko on oltava vähintään 50 % tontille kaavassa sallittavasta rakennusoikeudesta. Vuokrasopimukseen sisällytetään kahden (2) vuoden rakentamisvelvoitteen määräaika.

 

Vaihe 2: Neuvottelumenettely ja varausoikeus

Tontin varaus myönnetään hakijalle neuvottelumenettelyssä. Sodankylän kunta ja tontin hakija neuvottelevat hakemukseen pohjautuen suunnitellusta rakennushankkeesta ja tontin varauksesta. Neuvottelu käydään hakuajan jälkeen ja siten, että elokuun 2023 aikana kaikki varaukset on käsitelty.

Suunnitellun rakennushankkeen tulee täyttää asemakaavan määräykset ja vähimmäisrakennusoikeuden määrän sekä rakentamisvelvoitteen määräajan, jotta varaus voidaan hyväksyä. Mikäli samaan tonttiin kohdistuu useampi varaushakemus, niin varaus ratkaistaan neuvotteluissa sille hakijalle, joka täyttää parhaiten rakentamishankkeen edellytykset. Hakija, jolle ei tästä syystä voida myöntää tontin varausta, annetaan etusija varata tontti sellaiseen tonttiin, johon ei ole tullut varaushakemuksia.

Varaushakemuksen jättäneellä on oikeus ilman kustannuksia vetäytyä tonttihausta ennen kuin kunta ja tontin hakija ovat yhteisesti vahvistaneet varausoikeuden. Varausoikeuden myöntämisen jälkeen tontinvaraus on voimassa yhden (1) vuoden. Varausmaksu laskutetaan tontin varanneelta varausoikeuden myöntämisen jälkeen ja varausmaksu on puolen vuoden vuokraa vastaava summa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisen vuoden vuokrassa, mikäli tontinvaraus etenee vuokrasopimukseen. Varausmaksua ei palauteta, jos tontinvaraus ei etene vuokraukseen.

 

Vaihe 3: Vuokrasopimus

Sodankylän kunta tekee vuokrapäätöksen ja hakijan kanssa tehdään vuokrasopimus varausajan kuluessa, mikäli varauksen saaja päättää edetä vuokraukseen. Vuokrasopimuksessa on kahden vuoden määräaika rakentamisvelvoitteelle, jolloin tontille suunniteltu rakentaminen (vähintään 50 % tontin rakennusoikeudesta) on toteutettavan niin, että rakennus/rakennukset on käyttöönotettu kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen alkamispäivämäärästä, muutoin vuokrasopimus raukeaa.

Tonttihakuun liittyvät materiaali (alla tiedostoissa):

 • sijaintikartta
 • asemakaavakartta ja ote määräykset
 • asemakaavakartta tonttitiedoilla
 • viistoilmakuva alueesta
 • paalutuskartta tonteista
 • pohjatutkimusaineisto

 

Lisätiedot

Teemu Julkunen
suunnitteluinsinööri
puh. 040 153 3985
teemu.julkunen@sodankyla.fi

 

Ari Pesonen
kehitysjohtaja
puh. 040 769 5950
ari.pesonen@sodankyla.fi