Mun Sodankylä 2024 tehdään yhdessä – Osallistuvan budjetoinnin uusi kierros alkaa ideoinnilla

Mitä sinä kaipaisit Sodankylään? Käynnistämme ensi vuoden osallistuvan budjetoinnin kohteen etsinnän Elävä Sodankylä -messuilta 16. syyskuuta. Jätä oma ideasi viimeistään 5. lokakuuta!

Mitä löytyy sinun unelmiesi Sodankylästä? Mitä sinä kaipaisit Sodankylään?

Käynnistämme Elävä Sodankylä -messuilla lauantaina 16. syyskuuta Mun Sodankylä 2024 -prosessin, jossa kuntalaiset pääsevät päättämään ensi vuoden osallistuvan budjetoinnin kohteesta. Osallistuvan budjetoinnin prosessi alkaa ideoinnilla, joka jatkuu 5. lokakuuta asti.

Ideointivaiheessa sodankyläläiset voivat jättää omia ehdotuksiaan ensi vuoden osallistuvan budjetoinnin kohteeksi. Ideoista valitaan 3–7 jatkoäänestykseen. Jatkoäänestyksen voittanut ehdotus viedään osaksi Sodankylän ensi vuoden talousarviota.

Osallistuvan budjetoinnin määräraha on ensi vuodelle noin 50 000 euroa. Valtuusto päättää lopullisesta määrärahan suuruudesta talousarviovaltuustossa joulukuussa.

Ideoita pääsee jättämään Elävä Sodankylä -messuilla kunnan ständillä. Lisäksi julkaisemme lauantaina 16.9. www.sodankyla.fi/munsodankyla-verkko-osoitteessa linkin ideointikyselyyn. Maanantaista 18.9. lähtien kyselyyn on mahdollista vastata myös kirjastossa paperilipukkeella kirjaston aukioloaikoina.

Arvomme kaikkien ideointikyselyyn vastanneiden kesken neljä Sodankylä-julistetta sekä viisi tuotepakettia, jotka sisältävät lahjakortin kunnan liikuntapalveluihin ja Mie ❤️ Sodankylä -buffihuivin.

 

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon, tässä tapauksessa päättämään tietyn rahasumman käytöstä. Sitä voidaan hyödyntää kunnissa, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. Tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vuoropuhelua asukkaiden ja kunnan välillä.

Osallistuvan budjetoinnin prosessi toteutettiin Sodankylässä edellisen kerran viime syksynä. Silloin kuntalaiset pääsivät äänestämään vuoden 2023 talousarvioon varatun 30 000 euron määrärahan käytöstä. Äänestyksen voitti kuntoportaat. Niitä rakennetaan parhaillaan Sodankylän urheilupuistoon.

Mun Sodankylä 2024 -prosessin vaiheet

1. Ideointikysely 16.9.–5.10.2023

Jätä oma ideasi! Vastaa ideointikyselyyn verkossa tai kirjastossa kirjaston aukioloaikoina paperisella lipukkeella.

2. Arviointi & jatkovalinnat

Kunta valitsee tulleista ideoista 3–7 parasta jatkoäänestykseen.

3. Jatkoäänestys loka-marraskuussa

Äänestä jatkoon päässeistä ideoista mieleistäsi Otakantaa.fi-sivustolla.

Muita tiedotteita