Miten Sodankylä katsoo tulevaisuuteen? – Vastaa kyselyyn!

Kunta päivittää strategiaansa ja haluaa siksi tietää, mitä asukkaat ajattelevat Sodankylän tulevaisuudesta.

Sodankylän kirkonkylä talvella

Mitkä ovat Sodankylän vahvuudet ja heikkoudet? Mitkä ovat tärkeimmät arvot, joiden tulisi ohjata kunnan palveluita ja toiminnan kehittämistä?

Muun muassa näitä kysytään Sodankylän tulevaisuuskyselyssä, jonka tuloksia hyödynnetään tänä keväänä, kun Sodankylän kunta päivittää kuntastrategiaansa. Toivomme mahdollisimman monen kuntalaisen vastaavan kyselyyn, jotta saamme laajan kuvan siitä, mitä kuntalaiset ajattelevat.

Vastaa kyselyyn täällä: Sodankylän tulevaisuuskysely

Vastausaikaa on 5.4.2023 saakka. Vastaaminen vie 5–10 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata.

Kyselyn tuloksia käsittelee Sodankylän kunnan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy.

 

Mikä kuntastrategia?

  • Kuntastrategia on kunnanvaltuuston lakisääteinen ohjausväline.
  • Kuntalain 37 pykälän mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
  • Strategiassa linjataan, mitä kunnassa pidetään kaikkein tärkeimpinä asioina, joihin halutaan erityisesti panostaa.
  • Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Muita tiedotteita