Luonto ja luonnonläheisyys ovat tärkeimpiä syitä asua Sodankylässä

Sodankylän kunta toteutti touko-kesäkuussa brändiuudistukseensa liittyen kyselyn, jossa se kysyi mielipidettä ja näkemyksiä Sodankylästä ja sodankyläläisyydestä. Vastaajien mielestä sodankyläläisyyttä kuvastaa aitous ja sitkeys.

Kitinen kesällä (kuva: Liisa Kuittinen)
Luonnonläheisyys on sodankyläläisille tärkeä asia. (Kuva: Liisa Kuittinen)

Luonto ja luonnonläheisyys sekä selkeä vuodenaikojen vaihtelu ovat tärkeitä asioita sekä sodankyläläisille että Sodankylään matkustaville.

Tämä käy ilmi kyselystä, jonka Sodankylän kunta toteutti touko-kesäkuussa. Vastaajien mielestä myös turvallisuus ja rauhallisuus ovat tärkeitä syitä asua ja työskennellä Sodankylässä. Työskentelyä tukevat alueen hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon.

Kunta toteutti kyselyn osana parhaillaan käynnissä olevaa brändinuudistustyötään. Uusi kuntabrändi on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta, ja siihen liittyen kunta halusi kartoittaa asukkaiden näkemyksiä Sodankylästä ja sodankyläläisyydestä.

Vastaajien mielestä sodankyläläisyyttä määrittävät aitous ja sitkeys. Sodankylän sydämessä asuu sisukkuuden lisäksi rakkaus luontoon ja rauhaan.

Kysely toteutettiin 29.5.–12.6.2024, ja siihen saatiin kaikkiaan 132 vastausta. Vastaajista Sodankylän asukkaita oli 113 ja ulkopaikkakuntalaisia 21. Kyselyyn innostuivat vastaamaan ennen kaikkea naiset (75 % vastaajista). Vastaajien ikä painottui 36-45-vuotiaisiin, mutta vastauksia saatiin tasaisesti lähes kaikista ikäluokista.

Kyselyyn oli mahdollista vastata anonyymisti, ja vastaajien kesken arvottiin 20 kpl 50 euron arvoisia Likiliike-lahjakortteja.

 

Nuorille tärkeää on yhteisöllisyys

Näkemyksiä Sodankylästä ja sodankyläläisyydestä kysyttiin myös nuorilta. Sodankyläläisille nuorille suunnattuun kyselyyn saatiin yhteensä 31 vastausta. Vastaajista 51,6 prosenttia oli 12–14-vuotiaita, 41,9 prosenttia 15–17-vuotiaita ja 6,5 prosenttia 9–11-vuotiaita.

Nuorten kyselyssä nousi esiin samat teemat kuin aikuistenkin kyselyssä: myös nuorille tärkeää on luonto, ja heidänkin mielestään sodankyläläisyyttä kuvaa parhaiten sitkeys.

Nuorten vastauksissa korostui myös yhteisöllisyys. Sodankyläiset nuoret ovat selkeästi tyytyväisiä kunnan nykyiseen tilanteeseen, vaikkakin palveluita ja tekemistä kaivattiin lisää.

 

Tutustu vastauksiin tarkemmin täällä

Muita tiedotteita