Miksi sinä haluat asua Sodankylässä? – Kunta uudistaa brändiään ja kartoittaa sitä varten asukkaiden näkemyksiä

Uuden brändin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta. Kuntalaisia osallistetaan mukaan kunnan brändityöhön kyselyllä, joka julkaistaan ensi viikolla. Valtuutetut pääsevät pohtimaan Sodankylän brändiä omassa työpajassaan.

Kitinen ilta-auringossa
Kitinen ilta-auringossa (Kuva: Jari Rantapelkonen)

Mitkä ovat sinun tärkeimmät syysi asua Sodankylässä? Mikä kuvaa mielestäsi parhaiten sodankyläläisyyttä?

Sodankylän kunta haluaa kirkastaa ja uudistaa brändiään, ja tätä varten se kartoittaa sodankyläläisten näkemyksiä ja mietteitä omasta kotikunnasta kyselyllä, joka julkaistaan ensi viikolla. Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kannustaa kuntalaisia vastaamaan kyselyyn.

– Brändi on myös Sodankylälle erittäin tärkeä. Tehdään yhdessä hyvä brändi, hän sanoo.

Kunnan brändiuudistuksella pyritään löytämään muista erottuva, Sodankylän näköinen brändi, sekä laatimaan kunnalle oma brändikäsikirja. Uudistuksen toteuttaa Diamonds Helsinki Oy, joka valittiin kilpailutuksen kautta. Sodankylän uusi brändi-ilme on tarkoitus lanseerata loppuvuodesta.

– Brändin avulla voimme luoda myönteisiä tuntemuksia siitä, mitä olemme Sodankylässä. Kuntalaisten, vieraiden ja tulevien asukkaiden tunne siitä, mitä olemme, vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus meillä on, Rantapelkonen perustelee.

Sodankylän brändiuudistusta vie eteenpäin brändityöryhmä, joka kokoontui ensimmäiseen työpajaansa viime perjantaina. Brändityöryhmään kuuluvat kunnan johtoryhmän jäsenten lisäksi matkailukoordinaattori ja sisällöntuottaja sekä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajat. Työryhmän työtä luotsaa Diamonds Helsinki, jonka edustajat vierailivat Sodankylässä viime viikolla.

– Tavoitteemme on luoda Sodankylälle brändi, joka heijastaa aidosti sen omaleimaista luonnetta ja yhteisöllisyyttä. On hienoa nähdä, että kuntalaiset ja kunnan henkilöstö ovat aktiivisesti mukana tässä prosessissa. Yhteisten näkemysten kautta voimme rakentaa brändin, joka ei vain kuvasta nykyhetkeä vaan myös inspiroi ja ohjaa tulevaisuuden kehitystä, sanoo toimitusjohtaja Jussi Ylävaara Diamonds Helsingistä.

Brändityöhön halutaan osallistaa myös valtuutetut, joille järjestetään oma brändityöpaja valtuustokokouksen alla torstaina 23. toukokuuta.

Diamonds Helsinki kerää osallistavien työpajojen ja kuntalaisille suunnatun kyselyn avulla dataa, jonka perusteella se lähtee viemään eteenpäin ja kehittämään Sodankylän brändiä. Kyselyn vastaukset siis ohjaavat Sodankylän tulevaa brändi-ilmettä, ja siksi kuntalaisten toivotaan vastaavan kyselyyn laajasti.

Muita tiedotteita