Hyvinvointilähettihankkeen loppuseminaarissa puhutaan mielen hyvinvoinnista ja osallisuuden vahvistamisesta

Valtuustosalissa 25. marraskuuta järjestettävä seminaari on avoin kaikille kuntalaisille. Seminaarissa jaetaan kokemuksia hyvinvointilähettihankkeesta, joka käynnistyi Sodankylässä viime vuonna.

Sodankylässä parhaillaan käynnissä oleva Hyvinvointilähetti tukena Covid-19 pandemian jälkeisessä arjessa -hanke on loppusuoralla. Mitä hankkeesta opittiin ja millaisia tuloksia siitä saatiin?

Näihin kysymyksiin vastataan perjantaina 25. marraskuuta klo 11–15.30 Sodankylässä järjestettävässä hankkeen loppuseminaarissa, jossa pureudutaan mielen hyvinvointiin ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamista käsitteleviin kysymyksiin. Seminaarissa myös esitellään hankkeesta saatuja kokemuksia ja jaetaan todistukset valmistuville hyvinvointiläheteille ja linkkihenkilöille.

Tilaisuudessa puhuvat Lapin hyvinvointialueen terveysjohtaja Miia Palo, THL:n erikoissuunnittelija Saara Rapeli, THL:n erityisasiantuntija Nina Tamminen sekä hyvinvointilähettien kouluttajana toiminut koulutussuunnittelija ja psykoterapeutti Anne-Mari Savukoski. Vasa 2 -hankkeen projektipäällikkö Mari Kaltemaa-Uurtamo pitää puheenvuoron hyvinvointialueen tuesta kunnille hyvinvointilähetetoiminnassa.

Hyvinvointilähete mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana -loppuseminaari järjestetään kunnanviraston valtuustosalissa ja Teams-yhteydellä. Tilaisuus on avoin kaikille kuntalaisille, sote-ammattilaisille, päättäjille, järjestötoimijoille ja hyvinvointilähetetoimintamallista kiinnostuneille. Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen 17.11. mennessä.

Ilmoittaudu mukaan seminaariin 17.11. mennessä täällä: Hyvinvointilähete mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana -loppuseminaariin ilmoittautuminen. Ilmoittautua voit myös suoraan projektikoordinaattori Auli Kuuselalle, puh. 040 662 1852.

Tutustu seminaarin ohjelmaan täällä: Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa -hankkeen loppuseminaari

 

Hankkeen tausta ja tulevaisuus

Hyvinvointilähetemalli on luotu alkujaan Isossa-Britanniassa, jossa se tunnetaan termillä social prescribing eli sosiaalinen resepti. Hyvinvointilähetteellä asiakas saa tuekseen koulutetun linkkihenkilön, hyvinvointilähetin, joka voi toimia tukena erilaisissa elämän haasteissa. Tuki on määräaikaista. Sen tarkoituksena on selkiyttää asiakkaan tilannetta ja auttaa häntä tarttumaan haasteisiin.

Suomeen mallin toi nykyinen Lapin hyvinvointialueen terveysjohtaja Miia Palo. Hyvinvointilähettitoiminta käynnistyi Lapissa Kemijärvellä, Muoniossa ja Enontekiöllä vuonna 2020 Linkki lappilaiseen hyvinvointiin -hankkeen avulla. Sodankylä liittyi mukaan hyvinvointiläheteverkostoon omalla hankkeella vuonna 2021 ja järjesti järjestyksessään toisen hyvinvointilähettien ja linkkihenkilöiden koulutuksen. Koulutukseen osallistui 14 hyvinvointilähetetoiminnasta kiinnostunutta.

Hyvinvointilähetti tukena Covid-19 pandemian jälkeisessä arjessa -hanke päättyy tämän vuoden lopussa, mutta toimintamallin jatkosta on tehty esitys kunnan ensi vuoden talousarvioon. Toiminnan kotipesä on jatkossa hyvinvointi- ja sivistyspalveluissa, jonka alaisuuteen kunnan hyvinvointikoordinaattori siirtyy. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät ensi vuoden alussa hyvinvointialueelle, kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen pysyy kunnan vastuulla.

Lapin hyvinvointialueen Vasa – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke on hakenut jatkorahoitusta vuosille 2023–2025. Jatkohankeen tavoitteena on hyvinvointilähete- ja arjen turvaa toimintamallien levittäminen Lapin kaikkiin kuntiin. Hyvinvointialue tukee hyvinvointilähete-toimintamallin edistämistä järjestämällä jatkossa hyvinvointilähetti/linkkihenkilö-koulutukset ja antamalla verkostotukea. Toimintamallin käytännön toteuttamisen vastuu kuuluu kunnille.

Muita tiedotteita