Lapin polku -esiselvityshanke

Tavoitteena on selvittää ja suunnitella mukaan lähtevien kuntien alueella yhtenäinen vaellusreitti. Hankkeen toteutusaika: 1.5.2022-31.10.2023.

Kuva: Jonna Saari
Lapin polku -esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää ja suunnitella mukaan lähtevien kuntien alueella yhtenäinen reitti, jonka jokainen voi suorittaa joko valitseminaan osuuksina tai kokonaan. Hankkeen tavoitteena on myös koota yhteen varsinaiseen Lapin polku -hankkeeseen lähtevät yhteistyötahot ja elinkeinoelämän edustajat.

Reittisuunnitelmaa on tarkoitus tarkentaa hankkeen yhteydessä kuntakohtaisesti siten, että siinä otetaan huomioon paikallisten matkailu- ja ravintolayritysten sijainti ja tarpeet, kulttuuri- ja historialliset nähtävyydet, sekä turvallisuusseikat mahdollisuuksien mukaan. Kunnat pyrkivät tekemään oman reittitarkastelunsa siten, että reitti noudattelisi olemassa olevia vaellusreittejä ja vähäliikenteisiä tiepohjia, kuitenkin siten, että reitit muodostaisivat yhtenäisen Lapin polku -reitin.

Esiselvityshankkeessa tehdään jokaisen hankkeessa mukana olevan kunnan kanssa tarkka selvitystyö oman alueen ulkoilu-, luonto-, historia- ym. kohteista. Selvitystyön jälkeen tehdään suunnitelmat reitistä ja kohteista ja selvitetään maanomistajaolosuhteet. Lisäksi selvitetään, onko uusia reittejä ja palvelukohteita mahdollista rakentaa suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa selvitetään kaikki ulkoilu- ja luontokohteisiin tarvittavat investointitarpeet (taukopisteet, majoitusrakenteet, opasteet) ja tehdään tarkka investointisuunnitelma kustannusarvioineen ja aikatauluineen.

Vaellusreitti ja suunnitelmissa olevat erityiskohteet käydään maastossa läpi ja suunnitellaan tarvittaessa uudet rakenteet ja opasteet. Reitistä tehdään reittiselostukset, sanalliset kuvaukset, etappien pituudet, tasoluokitukset palveluineen sekä kartat julkaistavaksi eri sivustoilla mm. retkikartta.fi ja kuntien ja alueiden sivustoille digitaalisia alustoja hyödyntäen myöhemmin tulevaisuudessa. Hankkeessa selvitetään reittivaihtoehdot ja yhteistyökumppanit Ruotsin ja Norjan puolella mahdollisen kulkevan reittiosuuden toteuttamiseksi hyödyntäen aikaisempien hankkeiden tuloksia. Hankkeessa tehdään benchmarking matka ulkomaille.

Hankkeen tuloksena syntyy alustava Lapin polku reitti- ja palvelusuunnitelma. Hankkeella tuetaan koronakriisistä kärsiviä mikro- ja pk-yrityksiä (esim. palvelualoista matkailu, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut) kehittämään ja uudistamaan palveluja ja tuotteita tavoittamaan nykyisiä ja uusia asiakasryhmiä niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen ja luo verkostoja yritysten, kuntien ja eri toimijoiden välille. Hanke lisää myös sulanmaan ajan palvelutarjontaa. Hanke tukee myös yleistä terveyttä ja hyvinvointia, koska sillä kannustetaan ihmisiä liikkumaan luonnossa ja Lapin polkua kuljetaan ilman moottorikäyttöisiä kulkuneuvoja (pl. sähköavusteiset pyörät tms.). Pitkällä aikavälillä haetaan myös aluetaloudellisia vaikutuksia, joita voidaan saavuttaa reitin suosion kasvaessa.

Rahoittaja: Lapin liitto
Budjetti: 150 000 € (EAKR ja valtio 80 %, kunnat Sodankylä, Inari, Utsjoki, Enontekiö ja Kittilä 20 %)
Hanke nro: A78724
Hankkeen kesto: 1.5.2022-31.10.2023

 

Lapin polku-loppuseminaari järjestettiin 25.10.2023 Luostolla.

Lapin polku-loppuseminaarin ohjelma

Tutustu Lapin polku-esiselvityshankkeen reittisuunnitelmaan:

Suunnitteluraportti

 

Lisätiedot

Marjo Harjula

Matkailukoordinaattori
puh. 0405656967
marjo.harjula(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita