Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2019-28.2.2022

Hankkeen tavoitteena on edistää lähiruoan käyttöä julkisissa keittiöissä. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli alueellisen elintarviketuotannon organisointiin. Tämä malli sisältää muun muassa hankintapolitiikan ja -menetelmät, tuotannollislogistinen toimintamallin sekä hallinnon organisoinnin.

Toimintamalli muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää tuotantotiloja, terminaaleja ja joustavaa kuljetustoimintaa, kehittyneitä sähköisiä ohjausjärjestelmiä sekä
elintarvikealan toimijoiden yhteistyötä. Mallin on tarkoitus edistää paikallistaloutta, paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia, lyhentää pitkiä elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää
hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeessa luotavaa toimintamallia voivat hyödyntää valtakunnallisesti muut maakunnat ja kunnat. Selvitystyön tavoitteena on huomioida hiilineutraalit toimintamallit, aluetaloudelliset
näkökohdat ja pk-yritysten toimintamahdollisuudet elintarviketuotannon alalla. Selvitystyön lähtökohtana ovat valtioneuvoston painopistealueet ja MMM:n lähiruokaohjelma.

Hankkeen toimenpiteiden toteutumista tukevat Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä -hanke ja ProAgrian Maatilan kasvu sekä ÄLY -hankkeet. Mukana yhteistyökumppaneina ovat lisäksi
Meri-Lapin kuntapalveluiden liikelaitoksen kuntayhtymä (Kemi, Keminmaa, Simo), Kemijärven kaupunki ja yritys- ja elinkeinopalvelut, Ranuan kunta, Kittilän kunta, Leader Pohjoisin Lappi,
Tampereen ammattikorkeakoulu (arvoa lähiruoasta -hanke), Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toteutus: hakijana ja hallinnoitsijana toimii Sodankylän kunta. Rahoitus on haettu Lapin liiton kautta.
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2019 – 28.2.2022
Hankkeen kokonaisbudjetti: 171 702 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoittama osuus on 137 362 €. (Tukiprosentti on 80 %).

Tutustu tästä hankkeessa tuotettuun tuotannollislogistiseen toimintamalliin: Tuotannollislogistinen toimintamalli

Lisätiedot

Merja Ahola

Projektipäällikkö
Ruokapalvelupäällikkö
Sodankylän kunta
Puh: 040 809 4955
merja.ahola(at)sodankyla.fi

Lotta Seuri

Sodankylän kunta
tiedottaja
puh. 040 801 9445
lotta.seuri(at)sodankyla.fi

 

Lisää hankkeita