Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet, "Regina-hanke".

Kunnan kaivosohjelman valmistelu. Hankkeen toteutusaika: 10/2015 – 09/2018. Kaivosohjelma ladattavissa.

Lataa kaivosohjelma täältä.

https://kaivossopimus.blogspot.fi/

Lataa kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä -raportti täältä.

www.reginaproject.eu

Hankkeen keskeiset tavoitteet:
  • Vahvistaa Sodankylän valmiuksia hyötyä kaivostoiminnasta
  • Vähentää kaivostoimintaan liittyviä riskejä paikkakunnan näkökulmasta
  • Varautua myös kaivostoiminnan jälkeiseen aikaan
  • Sodankylän kunnan kaivosohjelma
  • Sopimusperusteinen kumppanuusmalli paikkakunnan ja kaivosyhtiöiden välillä
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
  • Sidosryhmäyhteistyö: paikallisten toimijoiden näkökulmien huomioiminen kaivosohjelman ja kaivossopimuksen selvittämisessä ja valmistelussa
  • Verkostoyhteistyö: muiden kaivospaikkakuntien hyvistä käytänteistä oppia, yhteistyö muiden hankkeiden kanssa sekä yhteistyö kestävän kaivostoiminnan verkoston sekä paikkakunnalla toimivien kaivosyhtiöiden kanssa
  • Kaivosohjelman laatiminen
  • Yhteistyön tavoitteiden määrittely
  • Yhteistyömallin kehittäminen ja neuvottelu asiantuntijapalveluita hyödyntäen.

Hankkeen aikataulu: 10/2015 – 09/2018. Kokonaisbudjetti (3v): 195 192 €, josta kunnan osuus 20 495 €.

Yhteistyökumppanit: Northern Periphery and Arctic Programme, EU, Lapin Yliopisto

Lisätiedot

Anna Kantola

 

Lisää hankkeita