Sodankylän tulevaisuuskysely: Kuntalaiset pitävät luontoa kaikkein tärkeimpänä arvona

Sodankylän kunta teetti maalis-huhtikuussa tulevaisuuskyselyn, jossa sodankyläläiset pääsivät kertomaan näkemyksensä kunnan vahvuuksista ja heikkouksista. Vastauksia hyödynnetään kuntastrategian päivittämisessä. Strategiatyö jatkuu seuraavaksi työpajoissa.

Strategiatyöpajan ilmoitus

Luonto on sodankyläläisille kaikkein tärkein arvo.

Tämä selviää Sodankylän tulevaisuuskyselystä, jossa kuntalaiset pääsivät kertomaan näkemyksensä paikkakunnan vahvuuksista ja heikkouksista sekä tulevaisuudennäkymistä.

Yli puolet (59 %) kyselyyn vastanneista piti luontoa kaikkein tärkeimpänä arvona, jonka tulisi ohjata kunnan toiminnan kehittämistä. Muita tärkeitä arvoja sodankyläläisille ovat paikallisuus sekä tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

Tulevaisuuskysely on osa parhaillaan käynnissä olevaa strategiatyötä, jossa päivitetään Sodankylän kuntastrategiaa. Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa, ja siihen saatiin kaikkiaan 306 vastausta. Vastaajista nuorin oli 16-vuotias, vanhin 79-vuotias. Vastaajien keski-ikä oli 47,6 vuotta.

 

Väestö tärkein voimavara

Sodankylän suurimmat haasteet liittyvät tulevaisuuskyselyyn vastanneiden mielestä asumiseen: asuntoja olisi saatava Sodankylään lähivuosina lisää. Ratkaisuja tarvitaan myös asukkaiden ja työntekijöiden määrän kasvattamiseen sekä Sodankylän maineen ja houkuttelevuuden parantamiseen.

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen on vastaajien kanssa samaa mieltä siitä, että asukkaista ja asukasmäärän kehityksestä on pidettävä kunnassa hyvää huolta.

– Kunnan tärkein voimavara on väestö eli kuntalaiset, hän sanoo.

Kyselyn mukaan vastaajat pitivät myös monipuolista elinkeinorakennetta ja yrityksiä tärkeinä kunnan elinvoimaa lisäävinä tekijöinä.

Tällä hetkellä Sodankylässä on tarjolla monipuolisesti työpaikkoja. Pulaa on osaavasta työvoimasta.

– Meidän on mietittävä ratkaisuja tähän, kunnanjohtaja linjaa.

 

Strategiatyö jatkuu

Strategiatyö jatkuu seuraavaksi työpajoissa, joita järjestetään Sodankylässä huhti-toukokuussa eri kohderyhmille.

Valtuutetut kokoontuvat ensimmäiseen strategiaseminaariinsa 26. huhtikuuta. Kuntalaisille avoin strategiatyöpaja pidetään puolestaan Tähtikunnan koulun auditoriossa 3. toukokuuta. Kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Kunnan strategiatyöhön otetaan mukaan myös lapset ja nuoret: kaikille koululaisille suunnataan piirustustehtävä, jossa lapsilta ja nuorilta kysytään, millainen on heidän unelmiensa Sodankylä. Kaikkien piirtäjien kesken arvotaan elokuvalippuja.

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston lakisääteinen ohjausväline. Siinä linjataan, mitä kunnassa pidetään kaikkein tärkeimpinä asioina, joihin halutaan erityisesti panostaa. Kunnassa on kuntalain mukaan oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Sodankylä uudistaa strategiaansa tänä keväänä. Tulevaisuuskyselyn toteutti Sodankylän kunnan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy.

 

Näin strategiatyö etenee Sodankylässä

  • Kunnanvaltuutetut kokoontuvat ensimmäiseen strategiaseminaariin ke 26.4. klo 12.
  • Sodankylän kunnan henkilöstölle järjestetään strategiatyöpaja ke 3.5. klo 15.
  • Sidosryhmille ja kaikille kuntalaisille suunnattu avoin työpaja pidetään Tähtikunnan koulun auditoriossa ke 3.5. klo 18. Tervetuloa tilaisuuteen!
  • Kunnanvaltuusto jatkaa strategiatyötä valtuustoseminaarissa ke 17.5.
  • Kuntastrategialuonnoksen tulisi olla valmis päätöksentekoon kesäkuun loppuun mennessä.

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin täällä

Muita tiedotteita