Sodankylään Lapin kolmas osa-aikainen kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen osa-aikainen valtuuston puheenjohtaja

Puheenjohtajien osa-aikaisuudesta päätti tänään Sodankylän valtuusto. Valtuusto myös hyväksyi Sodankylän uuden kuntastrategian Saatan mie senki tehä, jolla ohjataan kunnan toimintaa tulevina vuosina.

Riikka Karppinen ja Tuula Annala kunnanviraston edessä 23.10.2023
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riikka Karppinen (vas.) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Annala valtuustokokouksen jälkeen kunnanviraston edessä.

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajien tehtävistä tulee Sodankylässä osa-aikaiset. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii marraskuun alusta lähtien 40 prosentin ja valtuuston puheenjohtaja 20 prosentin työajalla. Näin päätti Sodankylän kunnanvaltuusto kokouksessaan tänään maanantaina.

Samalla Sodankylästä tulee kolmas Lapin kunta, jossa on osa-aikainen kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja ensimmäinen Lapin kunta, jossa on osa-aikainen valtuuston puheenjohtaja.

Aiemmin osa-aikaisia kunnanhallituksen puheenjohtajia on ollut Lapissa vain Rovaniemellä ja Posiolla. Kaikkiaan Suomen kunnissa oli Kuntalehden mukaan syyskuussa yhteensä 49 päätoimista tai osa-aikaista kuntapuheenjohtajaa.

Yksi syy luottamustehtävien osa-aikaistamiseen on toimintaympäristön muuttuminen: Politiikka on ammattimaistunut, ja ulkosuhteiden ja etujen valvomisen merkitys on kasvanut. Puheenjohtajat käyttävät luottamustoimiensa hoitamiseen entistä enemmän aikaa.

– Päätökset tehdään kokouksissa, mutta suuri osa puheenjohtajan työstä tapahtuu kokousten välillä esimerkiksi neuvotteluissa ja sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Annala.

– Toimintaympäristön muuttuminen vaatii reagointia. Sodankylä ottaa rohkean askeleen, kun se kokeilee tällaista mallia, toteaa puolestaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riikka Karppinen.

Päätös ei sido tulevia valtuustoja ja valtuutettuja, sillä jokainen valtuusto päättää asiasta erikseen ja osa-aikaiseen luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka suostuu ottamaan toimen vastaan.

 

Rohkea ja tulevaisuuteen katsova kunta

Rohkeus näkyy myös Sodankylän uudessa kuntastrategiassa, jonka valtuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan. Se on yksi Sodankylän kolmesta arvosta. Muita arvoja ovat luonto ja yhteisöllisyys.

Sodankylän uusi kuntastrategia Saatan mie senki tehä on kunnan tulevaisuuden suunta ja kantava idea, jolla ohjataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaa, asioiden valmistelua ja päätöksentekoa tulevina vuosina. Se on rohkea, käytännönläheinen ja tulevaisuuteen suuntautunut strategia, jolla tartutaan haasteisiin yhdessä, huumoria unohtamatta.

Kuntastrategiassa on määritelty neljä polkua – työn, asumisen, yhteisöllisyyden ja ympäristön polku – joita kulkemalla saavutetaan strategian tavoitteet: Sodankylässä asukkailla on hyvä kasvaa, elää, asua, työskennellä ja harrastaa.

Kuntastrategian neljä polkua

Kuntastrategian neljä polkua: työn, asumisen, yhteisöllisyyden ja ympäristön polku.

 

Uutta kuntastrategiaa on työstetty Sodankylässä viime keväästä lähtien. Osana strategiatyötä järjestettiin työpajoja ja toteutettiin tulevaisuuskysely, jossa kuntalaiset pääsivät kertomaan näkemyksensä paikkakunnan vahvuuksista ja heikkouksista sekä tulevaisuudennäkymistä. Maalis-huhtikuussa tehtyyn kyselyyn saatiin kaikkiaan yli 300 vastausta.

Tulevaisuuskyselyssä nousi esiin, että luonto on sodankyläläisille kaikkein tärkein arvo, jonka tulisi ohjata kunnan toiminnan kehittämistä. Kuntalaisten näkemys on otettu huomioon strategiassa.

Muita tiedotteita