Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen fossiilisten polttoaineiden korvaajana

Hankkeen tavoitteena on edistää siirtymää öljylämmityksestä ilmastoneutraalimpiin lämmitysmuotoihin. Samalla selvitetään alueellisia mahdollisuuksia ja halukkuutta energiayrittäjyyteen.

Kuva: Pixabay

Energiainvestointia varten kartoitetaan rahoitus- ja avustuspaketti sekä varmennetaan paikallisia LVIS -yrityksiä energiainvestointien tarjoamiseen sekä toteuttamiseen. Alueelta käydään myös läpi halukkuutta energiayrittäjyyden aloittamiseen. Energiayrittäjät lisätään kiinteistön omistajille välitettävään listaan potentiaalisista toimijoista investointien tekemiseen.

Hankkeessa käydään systemaattisesti läpi alueen öljylämmitteiset kiinteistöt. Kiinteistöjen omistajiin ollaan yhteydessä ja sovitaan halukkaiden kanssa kiinteistökohtainen katselmus. Katselmuksen yhteydessä tehdään alustava energiainvestointisuunnitelma sekä investoinnin rahoitussuunnitelma. Hanke myös avustaa kiinteistönomistajia heidän tehdessä tarjouspyyntöjä muutosinvestoinneille sekä heidän hakiessa investointeihin avustus- ja rahoitushakemuksia.

Energiainvestointien ja energiayrittäjyyden edistämisen osalta tehdään raportointi. Systemaattisen toiminnan tehokkuus, investointien määrä suhteessa öljylämmityskohteiden määrään sekä säästetyt hiilidioksidipäästöt arvioidaan. Koko toiminnan kustannustehokkuus arvioidaan ja tuloksista tehdään yhteenveto.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2022 – 31.12.2023.

Päätoteuttaja: Luonnonvarakeskus (LUKE)

Osatoteuttaja: Sodankylän kunta

Rahoittaja: Lapin liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Kustannusarvio yhteensä: 140 058

Tuki: 80 % (yhteensä 112 046 €)

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Taisto Pyy, puh. 040 750 5225, taisto.pyy@sodankyla.fi

Lisää hankkeita