Tiedekeskus Auroran esiselvityshanke

Tiedekeskus Auroran esiselvityshanke on ryhmähanke, jossa Sodankylän kunta on päätoteuttaja ja Oulun yliopisto (Sodankylän geofysiikan observatorio) on mukana osahankkeensa toteuttajana. Tiedekeskus Aurora esiselvityshanketta rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Revontulikuva: Jyrki Manninen
(Kuva: Jyrki Manninen)

 

Esiselvityksen tavoitteena on selvittää Sodankylään toteutettavan, matkailun vetonaulana toimivan kansainvälisen tiedekeskuskokonaisuuden, Aurora-tiedekeskuksen, tarve ja edellytykset ja konseptoida se. Tiedekeskus tulisi olemaan toiminnallinen yksikkö, jossa yhdistyvät tieteen ja tutkimuksen, teollisen toiminnan, start upien ja innovoinnin sekä kunnan omien asukkaiden ja matkailijoiden viestintä- ja muut palvelutarpeet ja niiden täyttäminen. Näistä lähtökohdista esiselvityksessä huomioidaan eri toimijoiden vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja sitä kautta yritystoiminnan ja matkailun monipuolinen kehittäminen. Tämän pohjalta laaditaan konseptisuunnitelma.

Kansainvälinen Aurora-tiedekeskus toimisi näyteikkunana Sodankylän lappilaiseen kansallismaisemaan, alueella tehtävään geofysiikan huippututkimukseen ja kestävään kaivostoimintaan ja olisi omiaan synnyttämään ympärilleen start-up- ja innovaatiotoimintaa. Näin se pohjaisi toimintansa Lapin älykkään erikoistumisen strategiaan. Se houkuttelisi vierailijoita läheltä ja kaukaa ja synnyttäisi ympärilleen uutta liiketoimintaa Lapin arktisen osaamiskeskuksen tiekartan tavoitteiden mukaisesti.

Hanke on Sodankylässä täysin ainutlaatuinen, mitään vastaavaa ei ole. Esiselvitys edistää matkailua, alueen houkuttelevuutta ja sen elinvoiman kasvua sekä TKl-toimintaa.

 

Hankkeen tausta

Sodankylä on tärkeä lappilainen osaamiskeskittymä polaarialueen ytimessä. Sodankylän geofysiikan observatorio on toiminut alueella jo yli sata vuotta sen geomagneettisesti keskeisen sijainnin vuoksi ja on vastuussa mm. kansainvälisestä revontulitutkimuksesta. Nykyisellään Sodankylän observatorioalue tarjoaa maailman kattavinta omiin mittalaitteisiin ja mittauksiin perustuvaa arktisen alueen seurantaa. Observatoriolla on mittalaitteita yli 20 mittauspaikassa Huippuvuorilta Etelämantereelle. Lähitulevaisuudessa mittaustoiminta laajenee avaruuteen LappiSat-satelliittiohjelman myötä.

Sodankylä sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä, jonka vuoksi myös alueen mineraalipotentiaali on hyvin merkittävä. Alueella on yksi toiminnassa oleva kaivos ja kaksi kaivoshanketta sekä runsaasti malmintutkimusta, jolla on tärkeitä aluetaloudellisia vaikutuksia – noin 70 % Suomessa tällä hetkellä suoritettavasta malminetsinnästä tehdään Sodankylä-Kittilä-akselilla. Kestävyys ja vastuullisuus ovat modernin kaivos- ja malminetsintätoiminnan peruspilareita, ja Sodankylän kaivostoimijoilla on keskeinen rooli kansallisten toimintaperiaatteiden luomisessa ja käyttöönotossa. Lisäksi Sodankylän kunta  on toteuttanut useita kestävää kaivostoimintaa edistäviä hankkeita, esim. Regina-hankkeessa laadittiin kunnalle kaivosohjelma vuosiksi 2018–2021.

Sekä Sodankylän geofysiikan observatoriossa tehtävä tutkimus että kaivostoiminta ja siihen liittyvä TKl-toiminta alueella tukevat osaltaan Suomen ja Lapin kehitystä sekä globaalia vihreää siirtymää. Näiden lisäksi matkailu on tärkeä elinkeino Sodankylässä, ja sen kehittäminen jatkuvasti kestävämpään suuntaan on muun muassa Lappi-sopimuksen strategian mukaista. Kaikki kolme alaa luovat työpaikkoja ja elinvoimaa Sodankylään ja Lappiin.

 

 

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2024

Päätoteuttaja: Sodankylän kunta

Osatoteuttaja: Oulun yliopisto

Rahoittaja: Lapin liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Elina Seppälä, puh. 040 626 1670, elina.seppala@sodankyla.fi

Kehitysjohtaja Ari Pesonen, puh. 040 769 5950, ari.pesonen@sodankyla.fi

Lisää hankkeita