Sodankylän arktisen testausympäristön kehittämishanke DATES

Euroopan unioni – Euroopan aluekehitysrahasto – Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020​​

Sodankylän arktisen testaus- ja palvelutoiminnan kehittämisohjelmaan liittyvä 1. osahanke DATES on kyseisen kehittämisohjelman pilottihanke. Hankkeen yleisluontoisena tavoitteena on hyödyntää pohjoisia olosuhteita elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kehittämällä ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän lentokenttäalueella. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Sodankylän kunta.

Hankkeella kehitetään ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän kuntaan. Painopistealoina ovat:
ajoneuvojen ja työkoneiden testaus (liikenne-, kaivosteollisuus-, kunnossapitoajoneuvot)
turvallisuuden- ja pelastustoiminnan testaus
ilmailun ja ilmailuteollisuuden testaus sekä miehittämättömien ilma-alusten ja järjestelmien testausympäristö (RPSA, UAS, UAV, RTST).
Uutuusarvona on luoda Sodankylään ympärivuotinen arktisen alueen testauksen ja kehittämisen palvelukeskittymä, joka palvelee ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden tarpeita.

Lisätiedot

Heikki Heinonen

Projektipäällikkö
Puh. 040 719 2820
http://dates.airportsodankyla.fi
heikki.heinonen@sodankyla.fi

Lisää hankkeita