REILA reittimerkinnät turvallisiksi, pilottialueena Lappi 2015-2018

Hankkeen toteutusaika: 2015-2018

REILA reittimerkinnät turvallisiksi, pilottialueena Lappi 2015-2018 -hankkeen  kehitystavoitteena on vahvistaa maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta.
Tuloksia ovat:

  1. yhtenäiset pelastus- ja paikannusmerkinnät, jotka hyväksytään sekä alueelliseksi että kansalliseksi käytännöksi
  2. ohjeistus turvallisiksi ja asiakaslähtöisiksi maastomerkinnöiksi
  3. riskiperusteisen reittisuunnittelun malli
  4. reittikartoitukset ja riskiperusteiset reittimerkintäsuunnitelmat kunnissa ja
  5. tietopankki, johon on koottu tietoa reittien turvallisuuteen, merkintöihin ja toimijaverkostoon liittyen.

REILA-hanketta viedään eteenpäin Lapin Pelastuslaitoksen, Metsähallituksen ja Lapin AMK/MTIn vetämänä, ja mukana on 14 lappilaista kuntaa. Lisää tietoja hankkeesta www.reittimerkinnat.fi.

Lisää hankkeita