Pyhä-Luosto kestävällä polulla

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2019-30.6.2021. Loppuraportti saatavilla.

Kansikuva: Lapin Materiaalipankki / Joel Erkkonen / Pyhä-Luoston kansallispuisto

Lataa loppuraportti täältä.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Sodankylän kunta. Hanke on Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven Pyhä-Luoston alueella sijaitsevien yritysten yritysryhmän koulutushanke, joka on lähtenyt yritysten aloitteesta ja tarpeesta. Kuntien kehittämispalveluiden henkilöillä on hankkeen vetämiseen vaadittavat taidot ja kokemus.

Pyhä-Luoston alueen yrityksiin on tehty vuonna 2017 kartoitus, jossa selvitettiin mm. yritysten ympäristötietoisuuden tasoa ja asennetta ympäristösertifiointia kohtaan. Haastatelluista yrityksistä kaikki olivat sertifikaatista tietoisia, mutta kellään ei vielä tällaista ollut. Yrityksissä toimitaan ympäristöystävällisesti, mutta koettiin ettei sertifiointiin ole aikaa tai rahaa. Ympäristöystävällisyydestä ja sen mittaamisesta ollaan kiinnostuneita, sekä toimimisesta kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Pyhä-Luoston matkailualue on päässyt mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -konseptin pilottialueeksi yhdessä muiden itäisen Lapin alueista maaliskuussa 2019.

Hankkeen tavoitteena on ulkopuolisen asiantuntijan avulla ensinnäkin yleisesti lisätä yritysten tietoisuutta kestävän ja vastuullisen matkailun toimintaperiaatteista. Hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten osalta tavoitteena on yrityksittäin asiantuntijan johdolla kartoittaa yrityksen sen hetkinen lähtökohtatilanne, asettaa tavoitteet tulevaan sekä laatia yritykselle systemaattinen, seurattava ympäristöohjelma. Perusasiat kuntoon saattamalla yrityksellä on mahdollisuus hankkeen jatkumona hakea valitsemaansa sertifikaattia. Saamalla yritykset mukaan hankkeen avulla Pyhä-Luosto matkailualue tavoittelee Visit Finlandin myöntämää Sustainable Travel Finland -tunnusta koko matkailualueelle.

Hankkeeseen lähtee mukaan kaksi uutta yritystä Punainen Kettu sekä TT Haikoset (Pyhä Safaris). Nämä kaksi yritystä tuovat merkittävän lisän Pyhä-Luosto matkailualueen pitkä aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena on saada Visit Finlandin STF-merkki, joka tarkoittaa sitä, että alueelta vähintään noin 30 yritystä on saatava mukaan vastuullisuustyöhön. Näille kahdelle yritykselle on tarjolla samat toimenpiteet kuin muillekin.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2019 – 30.6.2021
Hankkeen budjetti: 18 000 € (EU: 5 670 €, valtio: 7 830 €, yksityinen: 4 500 €)
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Lisätiedot

Marjo Harjula

Projektipäällikkö
puh. 0405656967
marjo.harjula(at)sodankyla.fi

Lisää hankkeita