Paikallisesti kestävää kaivostoimintaa

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2019-31.3.2021. Loppuraportti saatavilla.

 

Lataa loppuraportti täältä.

Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja luoda alueellinen laajennettu kestävän kaivostoiminnan klusteri. Klusterissa keskeisinä osa-alueina ovat paikallinen palvelukeskus, kaivannaisalan kehittämiseen liittyvä verkostoituminen, työntekijöiden koulutus ja kurssitus, kestävän kaivostoiminnan verkottuminen sekä kaivostoiminnan alueellinen vaikuttaminen.

Klusterin laajennus pitää sisällään kuntatason yhteistyömalli kaivostoiminnan vaikutusten hallintaan ja oikeudenmukaisempaan hyödynjakoon, joiden tavoitteena on tukea paikkakunnan elinvoiman ja ihmisten arjen kannalta kaivostoimintaan liittyvien vaikutusten hallintaa kestävästi.

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.3.2021
EU- ja valtion tuki yht. 128 000 €
Tukiprosentti on 80 %
Rahoitus yhteensä 159 999 €

Hankeuutinen Sompio-lehdessä (17.3.2021):
Kaivossopimuksella raamit kaivannaisalan toimijoiden väliselle yhteistyölle (tilaajille)

Lisätiedot

Kalle Reinikainen

Projektipäällikkö
kalle.reinikainen(at)sodankyla.fi
puh. 050 590 7640

Janne Laine

Kaivoskoordinaattori
janne.laine(at)sodankyla.fi
puh. 040 5245360

Lisää hankkeita