Omat digiajan hyvinvointipalvelut ODA-projekti 2016 – 2018

Hankkeen toteutusaika: 2016-2018

Sodankylän kunta on mukana valtakunnallisessa Omat digiajan hyvinvointipalvelut ODA-projektissa 2016 – 2018 Projektissa rakennetaan sote-palvelujen toimintamallia, jossa asiakkaille annetaan isompi rooli oman hyvinvointinsa arvioinnissa ja seurannassa. Uuden toimintamallin tueksi kehitetään itse- ja omahoitoa tukeva sähköinen palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa uudet toimintatavat sekä asiakkaalle että ammattilaisille.

Sähköinen ODA-palvelukokonaisuus tuo sosiaali- ja terveyspalvelut digiaikaan. ODA-palvelut tulevat osaksi Kanta-palveluita. Asiakkaiden näkökulmasta tämä yksinkertaistaa kansalaispalvelujen viidakkoa, jossa jo nykyisellään on lukuisia eri palveluja, brändejä ja verkko-osoitteita. Tavoitteena on tuoda palvelut joustavasti kaikkien ulottuville, ajasta ja paikasta riippumatta. ODA yhdistää tieteellisesti tutkittua tietoa, sote-ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa, ja tekee niiden pohjalta älykkäitä johtopäätöksiä ja suosituksia. ODAssa voi tehdä oirearvioita, käyttää sähköisiä hyvinvointivalmennuksia sekä laatia hyvinvointisuunnitelmia ja seurata niiden toteutumista. Arvio ja ohjaus ovat siten aina henkilökohtaisia.

ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat omahoidon edelläkävijät eli 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä: Espoo (isäntäkunta), Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Tampere, Turku, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit.

Sodankylässä pilottikohteena ikäihmisten läheishoito

Sodankylän osahankkeessa kehitetään ja pilotoidaan aikaa ennen omaishoidon sopimusta eli läheishoitajuutta. Pilotoinnin kohteena ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessit. Sodankylän kunnan pilotin tavoitteena on tuottaa ratkaisu, jossa hyvinvointitarkastukseen ja hyvinvointisuunnitelman tuottamiseen nivotaan asiakkaan omahoitotoimi sekä näiden avulla lyhentää ja nopeuttaa asiakkaan/potilaan hoitopolkuja sekä tuottaa sähköisinä palveluina hoivan ja itsehoivan palveluita esimerkiksi terveyskeskuksesta kotiin tai sairaalasta terveyskeskukseen ja palvelutaloon. Pilotin myötä halutaan kehittää keinoja tukea enemmän em. asiakkaiden voimavaroja ja ennaltaehkäistä heidän uupumista.

Missä mennään?

Syksy on lähtenyt ODA:ssa vauhdikkaasti käyntiin ja töitä paiskitaan hartiavoimin joka suunnalla. Tekninen tiimi työstää itse ODA-tuotetta ja tuotetta pilotoivat ammattilaiset valmistautuvat kukin tahoillaan pilotointiin. Ensimmäinen ODA-proto käynnistyi kesäloman kynnyksellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä. Syksyn aikana eri puolella Suomea kokeillaan useita erilaisia ODA –palveluita. Kokeilujen jälkeen nämä palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Tämä tulee mullistamaan elämämme sekä ammattilaisten että kansalaisten näkökulmasta. Ensimmäisenä ovat lähteneet käyntiin oirearviot ja sosiaalipalvelujen hyvinvointiarviot, johon sisältyy Sodankylän Minäkö läheishoitaja? -kysely. Vauhti siis vaan kiihtyy ja tavoitteena on, että noin 30 pilottia pyörii sujuvasti eri kehitysvaiheissa vuodenvaihteessa.

Lisätiedot

Maarit Hoppula

Projektipäällikkö

p. 040 7430 377

 

Maija Eskola-Tuoma

Projektikoordinaattori

p. 0407766892

email. etunimi.sukunimi(at)sodankyla.fi

 

www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/omahoito/Sivut/default.aspx

http://oda-projekti.blogspot.fi/

Lapin Digiaika 27.4.2017 seminaarin tallenne YouTubessa: https://youtu.be/h3NIhUnODi8

 

Lisää hankkeita