Likiruoka - Maaseudun resurssien jakelun kehittäminen

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021 – 31.8.2023

Likiruoka Maaseudun resurssien jakelun kehittäminen: uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan -hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla. Tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien sekä niiden myyjien eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa, sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi harvaanasutulla alueella.

Käytännössä hankkeessa saadaan aikaiseksi seuraavaa:

  1. Logistiikan kaluston käytön lisääminen
  2. Uusien ansaintamallien luominen maaseudulle lähiruoan ja -palveluiden, jakamistalouden ja lähilogistiikan kautta
  3. Kaupankäynnin (myynti, lainaus, jakaminen, toimittaminen, jatkojalostaminen) mahdollistaminen yhteisellä kustannustehokkaalla logistiikka-alustalla.

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.8.2023.
Hankkeen kokonaiskustannukset: 218 431 €, josta myönnetyn EAKR-rahoituksen osuus on 174 743 €. Tukiprosentti on 80 %.
Hankkeen päätoteuttaja on Centria ammattikorkeakoulu. Sodankylä on osatoteuttaja hankkeessa. Sodankylän kokonaiskustannukset ovat 19 126 €, joka katetaan omalla työllä.
Muut toteuttajat ovat: Kokkolan seudun Kehitys Oy, Kannuksen kaupunki, Lestijärven kunta, Utsjoen kunta, Sodankylän kunta, Posion kunta, Enontekiön kunta, Pelkosenniemen kunta, Kemijärven Kehitys Oy, Kolarin kunta ja Kittilän kunta.

Lisätietoja hankkeesta Centria ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Lisätiedot

Leena Toivanen

Likiruoka-hankkeen projektipäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
leena.toivanen@centria.fi
040 701 3221

Lisää hankkeita